Fìobha - Cearcall còmhraidh

Deasbaid air cùrsaichean chànain amsaa. / Anything about language courses etc.
Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Re: Fìobha - Cearcall còmhraidh

Unread post by Seonaidh » Sun May 30, 2010 9:57 pm

Mar a thachras, tha mi air an làrach fhlaiseach fhaicinn air coimpiutar eile - tha dealbhan gluasaidh is fuaim ann. Glè bhòidheach - ach bidh seo a' cur crìochan cruaidh air an fheadhainn as urrainn a cleachdadh. Air a' chuid as lugha, b' fheudar a bhith roghainn ann airson "teacsa a-mhàin" no rudeigin mar sin. Mas e cùmhnant cleachdaidh an host a th' ann, 's e seann àm airson web host eile fheuchainn.faoileag
Maor
Posts: 1505
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Fìobha - Cearcall còmhraidh

Unread post by faoileag » Mon May 31, 2010 12:01 am

Tha mi fìor thoilichte gum bi cearcall còmhraidh a' dol cho math agus gu bheil làrach-lìn ùr ann, ach tha mi a' dol le Seonaidh agus Gun Chleoc - ma bhios làrach-lìn ro shlaodach agus/neo ro thrang, cha bhi mi a' dol ann cho tric.

Tha flash agam agus loidhne abhaisteach luath, ach bha feum aig an làrach-lìn air mionaid no barrachd airson luchdachadh gu tur, agus tha gach duilleag-sgrìn glè làn agus glè thrang - dhomhsa, co-dhiù.

Ach chan e ach pairt air an uachdar a th' ann an sin; tha an t-susbaint fhèin (dhà-chànanach :D ) inntinneach agus brosnachail, agus 's e toiseach math a rinn sibh, gu cinnteach. :moladh:

Fìobha
Posts: 14
Joined: Tue Apr 06, 2010 6:31 pm
Language Level: Intermediate
Location: Falkland, Fife

Re: Fìobha - Cearcall còmhraidh

Unread post by Fìobha » Mon May 31, 2010 7:15 pm

Hallo a h-uile duine,

Tha fiosrachadh air an làrach-lin seo an-còmhnaidh cuideachd ma tha trioblaidean ann le Flash no ma 's fheàrr leat rudeigin nas sìmplidh:
http://www.smartcommunityfife.org.uk/di ... on-circle/

Chuir mi clas eile air dòigh Disathairne sa tighinn.
Due to the success of the taster sessions and back by popular demand: an extra class has been arranged this Saturday 5th June 2010 for Gaelic Beginners at the Lomond Hills Hotel in Freuchie.
Fee is £1 to contribute to the stationary, £1.50 for coffee and biscuits.
Be there the latest by 10.15 am for class to start sharp at 10.30am (finish 12pm). Please let me know as soon as possible if you will attend , so we can provide for all.
anndesseyn@hotmail.co.uk

Fìobha
Posts: 14
Joined: Tue Apr 06, 2010 6:31 pm
Language Level: Intermediate
Location: Falkland, Fife

Re: Fìobha - Cearcall còmhraidh

Unread post by Fìobha » Sun Jun 06, 2010 9:29 pm

The very first Ùlpan course will start this summer in Fife. Places are limited, so register your interest as soon as possible with me.

http://www.wix.com/Cearcall/Cearcall-Comhraidh-Fiobha

Fìobha
Posts: 14
Joined: Tue Apr 06, 2010 6:31 pm
Language Level: Intermediate
Location: Falkland, Fife

Ulpan Aonad 1 - 24 Gaelic Beginner Course Fife

Unread post by Fìobha » Tue Jun 22, 2010 10:43 pm

The very first in Fife!!!
Ùlpan Summer Weekend Courses 2010

Total fee for classes hereunder (including Ùlpan registration for Units 1 – 72) is £240.
10/07/10 - Taster Units 1-3 £30
11/07/10 - Taster Units 4-6 £30
if minimum 3 of the following classes are booked or if you are already registered with Ùlpan, the price is:
24/07/10 - Units 7-9 £30
25/07/10 - Units 10-12 £30
31/07/10 - Units 13-15 £30
01/08/10 - Units 16-18 £30
21/08/10 - Units 19-21 £30
22/08/10 - Units 22-24 £30
For help with funding contact ILA Scotland on
0808 100 1090 or Clì Gàidhlig for Cliù funding

Organized by
CEARCALL CÒMHRAIDH FÌOBHA
Gaelic Conversation Circle Fife

Cuir fios gu/Contact:
Ann Desseyn
Cò-ordanaiche
07825 222 840

The venue for the Ùlpan summer course is:
Cluny Clays, By Kirkcaldy, Fife.
KY2 6QU
http://www.clunyclays.co.uk

Clì Gàidhlig
http://www.cli.org.uk

Be quick, places are limited

Fìobha
Posts: 14
Joined: Tue Apr 06, 2010 6:31 pm
Language Level: Intermediate
Location: Falkland, Fife

Gaelic Information Evening Dunfermline

Unread post by Fìobha » Tue Jun 22, 2010 10:49 pm

Cearcall Còmhraidh Fìobha
(Gaelic Conversation Circle, Fife)

Organizes an information evening for people interested in Gaelic courses, Gaelic Medium Education, Funding, Careers, Gaelic Social Events and workshops in Fife, ….

Monday 28th June 2010
6 - 8 pm

“The Glen Tavern”,
110-112 Pittencrieff Street, Dunfermline

Weekly Gaelic evening courses will run at Beath -Wednesday and Glenwood - Monday (Glenrothes) Community Use Schools from end of August onwards,
please contact them for more information.

For more information contact :
Anna Desseyn
anndesseyn@hotmail.co.uk
Cò-ordanaiche CCF

Fìobha
Posts: 14
Joined: Tue Apr 06, 2010 6:31 pm
Language Level: Intermediate
Location: Falkland, Fife

Re: Fìobha - Cearcall còmhraidh

Unread post by Fìobha » Fri Jul 16, 2010 9:03 pm

Information on Gaelic Conversation Meetings, Ùlpan courses and Evening Classes in Fife for the remainder of 2010 has now been added to my website:
http://www.wix.com/Cearcall/Cearcall-Comhraidh-Fiobha

Post Reply