Page 1 of 1

An Cùrsa Inntrigidh SMO

Posted: Sun Sep 23, 2007 5:23 am
by Alasdair Fitheach
Tha mi air clàradh sa' Chùrsa. Tha mi a' dèanamh Earann 3 a-nis. Tha e daor ach tha e math. Bidh mi ag ionnsachadh beag air bheag ann an doigh "interactive."

I am enrolled in the Course. Now I'm in Term 3. It's expensive but good. I'm learning little by little in an interactive manner.

Posted: Sun Oct 28, 2007 11:18 pm
by neoni
ma tha sibh an-seo an ath sheachdainn, bidh mise a' deanamh an biadh air ur son :P

Posted: Sun Oct 28, 2007 11:46 pm
by Coinneach Cìr
Glè mhath, tha mi 'n dòchas gun tèid gu math leibh.

Good stuff, I hope that it all goes well for you.

Posted: Mon Oct 29, 2007 3:59 pm
by Rù-ra
neoni wrote:ma tha sibh an-seo an ath sheachdainn, bidh mise a' deanamh an biadh air ur son :P
A Neoni - bidh mise aig Sabhal Mòr 16-18 den t-Samhain (sgoil deireadh seachdain airson An Cùrsa Adhartais). Am bi thu an sin an uairsin cuideachd?

Posted: Mon Oct 29, 2007 11:01 pm
by neoni
bidh, tha mi a' fuireach an seo :D, ach chan eil fhioss agam ma bhios mi ag obair an direadh-seachdain sin. tha mi direach ag obair pàirt-ùine.

Posted: Thu Nov 01, 2007 9:09 am
by GunChleoc
neoni wrote:ma tha sibh an-seo an ath sheachdainn, bidh mise a' deanamh an biadh air ur son :P
Am bi? Cha bhi mise ann, bidh mi ag ithe àite eile. :mc:

Just kidding, tha mi a' fuireach ro fhada dhutsa agus chan urrainn dhomh dol ann :lol:

Guma math a thèid leat! :obair: :cleasaiche: