Page 1 of 1

Gaelic Confidence Booster Course

Posted: Sun May 22, 2016 10:09 am
by GunChleoc
Fhuair mi post-d mu chùrsa - 's dòcha gum bi e feumail dhuibh:
Seo na naidheachdan agamsa: rinn mi cùrsa bogaidh (air astar). An urrainn dhuibh ga chuir air làrach-lìn mas e ur toil e?

Mòran Taing
Le deagh dhùrachdan
Ann Desseyn

http://anndessey4.wix.com/comaslabhairt
Gaelic Confidence Booster Course

- Coaching Your Dialogue Confidence Skills - £250
Launch Introductory Offer £175 (expires 31/05/2016)
?
(only 6 places on each course)