4 -6.11.16 Gàidhlig anns a' Chuimrigh

Deasbaid air cùrsaichean chànain amsaa. / Anything about language courses etc.
faoileag
Maor
Posts: 1505
Joined: Fri Jan 25, 2008 12:19 am

4 -6.11.16 Gàidhlig anns a' Chuimrigh

Unread post by faoileag »

Cùrsa deireadh-seachdain do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig anns a' Chuimrigh (Cardiff).
Alasdair MacCaluim na neach-teagaisg.

Sanas air facebook:

Bidh deireadh seachdain airson luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig anns a' Chuimrigh ann an Glan-llyn san t-Samhain (4-6).

Bidh an dà oidhche a' cosgadh £124 (le gach biadh bho dhìnneir oidhche Dihaoine chun biadh meathan-latha Didòmhnaich) ann an ionad Urdd Gobaith Cymru, agus £50 airson na leasanan. (Chan eil VAT nas mò!) = £174

Cha bhidh ach aon ìre, is dòcha - airson na daoine a thà beagan Gàidhlig aca agus ag iarraidh cothrom air bruidhinn.

Tha sinn gu math taingeil go bheil Alasdair MacCaluim a' tighinn mar neach-teagaisg.

Innisibh dhòmh ma bhios tu ag iarraidh pàirt a ghabhail.

Feumaidh sinn 25% phàigheadh ro-làimh. Innsidh mi nuair a bhios na mion-phuingean agam.

(Innsibh dhom ma chì sibh mearachdan anns a' Ghàidhlig an-seo, agus mar sin ionnsachaidh mi!)


https://www.facebook.com/events/607250202788390/
Hosted by Rhisiart Hincks


Post Reply