Clasaichean Gàidhlig ¦ Gaelic classes

Deasbaid air cùrsaichean chànain amsaa. / Anything about language courses etc.
Coinneach Cìr
Rianaire
Posts: 333
Joined: Mon Sep 24, 2007 4:07 pm
Language Level: Fileanta
Corrections: I'm fine either way
Location: Siorrachd Rinn Friù
Contact:

Clasaichean Gàidhlig ¦ Gaelic classes

Unread post by Coinneach Cìr » Mon Oct 01, 2007 3:19 pm

Feasgar math dhuibh. Tha sreath de chlasaichean oidhche Ghàidhlig a tòiseachadh an-dràsta ann an Siorrachadan Rinn Friù, Rinn Friù an Ear, Inbhir Chluaidh agus Glaschu.

Ceann a' Bhàirr (san àrd-sgoil air Rathad Aurs)
Luchd-tòiseachaidh Diciadain 26mh Sultain 7f
Iar-thòiseachadh Diardaoin 20mh Sultain 7f
Eadar-mheadhanach adhartach Dimàirt 18mh Sultain 7f

Pàislig (Bun-sgoil Willamsburgh, Sràid Lacy)
Luchd-tòiseachaidh Diardaoin 20mh Sultain 7f
Eadar-mheadhanach ìosal Dimàirt 18mh Sultain 7f
Adhartach Diciadain 19mh Sultain 7f

Grianaig (Acadamaidh Ghrianaig, Sràid Madeira)
Luchd-tòiseachaidh Dimàirt 23mh Dàmhair 7f
Iar-thòiseachadh Dimàirt 2mh Dàmhair 7f
Eadar-mheadhanach adhartach Dimàirt 2mh Dàmhair 7f

Tuilleadh fiosrachaidh bho Iain Blàr, Oifigear Leasachaidh Gàidhlig
Fòn 01475 715450 no post-d <a href="mailto:john.blair1@inverclyde.gov.uk">john.blair1@inverclyde.gov.uk</a>

Tuilleadh mu dheidhinn na clasaichean ann an Glaschu aig Eddy Cabhin; 0141 2872952 no <a href="mailto:eddy.cavin@csglasgow.org">eddy.cavin@csglasgow.org</a>

Tha mise a teagaisg na clasaichean ann am Pàislig Dimàirt agus Diardaoin. Bidh clàradh fosgailte seachdain no dhà eile. Tha mi 'n dòchas gum faic sinn ann sibh!!
:D

Good afternoon to you all. There is a new series of Gaelic evening classes starting at the moment in Renfrewshire, East Renfrewshire, Inverclyde and Glasgow.

Barrhead (Barrhead High School, Aurs Road)
Beginners Wednesday 26th Sept 7:00pm
Post-Beginners Thursday 20th Sept 7:00pm
Upper Intermediate Tuesday 18th Sept 7:00pm

Paisley (Williamsburgh Primary School, Lacy Street)
Beginners Thursday 20th Sept 7:00pm
Lower Intermediate Tuesday 18th Sept 7:00pm
Advanced Wednesday 19th Sept 7:00pm

Greenock (Greenock Academy, Madeira Street)
Beginners Tuesday 23rd Oct 7:00pm
Post-Beginners Tuesday 2nd Oct 7:00pm
Upper Intermediate Tuesday 2nd Oct 7:00pm

For further information contact John Blair, Gaelic Development Officer
Phone 01475 715450 or e-mail <a href="mailto:john.blair1@inverclyde.gov.uk">john.blair1@inverclyde.gov.uk</a>

Further details about the Glasgow classes from Eddy Cavin; 0141 2872952 or <a href="mailto:eddy.cavin@csglasgow.org">eddy.cavin@csglasgow.org</a>

Its myself that teaches the classes in Paisley on Tuesday and Thursday. Registration will be open for another week or two. I hope we'll see you there!! :Deli
Posts: 6
Joined: Sat Sep 29, 2007 1:57 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Glaschu
Contact:

Glasgow gaelic classes - tutor needed

Unread post by eli » Tue Mar 11, 2008 11:57 pm

Guys,
my gaelic isn't good enough to write this post in gaelic.

I am learning gaelic at an evening class one night a week in Glasgow's southside.

Unfortunately, we are finding it difficult to keep tutors. The classes are community education classes, and are a fantastic chance to learn gaelic for myself and others. And we would hate to loose our class.

If you or someone you know fancies teaching gaelic for a couple of hours a week contact:
Eddy Cavin
fòn: 0141 287 2840
post-d: eddy.cavin@cls.glasgow.gov.uk

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4497
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Fri Mar 14, 2008 11:52 am

Guma math a thèid leibh! :urnaigh:
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Cèid
Posts: 79
Joined: Thu Mar 06, 2008 5:23 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: SAA

Unread post by Cèid » Sun Mar 16, 2008 4:50 am

Well, I fancy teaching Gaelic quite a lot, actually, and I have tons of tutor/teaching experience, including languages. :lol: If only I knew Gaelic well enough...and then there's the problem with me being in the wrong hemisphere.

It's a goal of mine to be fluent enough to teach Gaelic eventually. I'm one of those natural born teacher types - if I know something, I feel compelled to teach it to someone else. :P Of course, my long terms plans also include moving somewhere where I can realize this goal.

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Mon May 12, 2008 6:48 pm

Clasaichean Gàidhlig ann an Tulach Cultaire gach Dimàirt aig 130f-330f san ionad-coimhearsnachd faisg air na Co-op.
Gaelic classes in Tillicoultry each Tuesday at 130-330 in the Community Centre near the Co-op.

darkside
Posts: 50
Joined: Mon Jun 02, 2008 5:03 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: glaschu, alba

Unread post by darkside » Mon Jun 02, 2008 8:51 pm


darkside
Posts: 50
Joined: Mon Jun 02, 2008 5:03 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: glaschu, alba

Unread post by darkside » Mon Jun 09, 2008 9:25 am

anyone?

agasgoil
Posts: 29
Joined: Thu Dec 20, 2007 6:17 pm
Corrections: I'm fine either way

Unread post by agasgoil » Mon Jun 09, 2008 11:17 am

Cha robh mise. Duilich.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4497
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Thu Jun 12, 2008 8:32 am

I haven't been either.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Thu Jun 12, 2008 5:25 pm

Tha na clasaichean ann an Tulach cultaire deiseil an-dràsta, ach tha iad a' toiseachd ann an t-Sultain a-rithist.
Bha iad glè fheumail agus choinneach mi mòran duine le Gàidhlig :)

Classes are finshed, but re-start in September.
They were very useful - Met many Gaelic speakers.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4497
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Mon Jun 16, 2008 8:40 am

Tha mi toilichte gun robh iad feumail dhut - I'm glad they wre useful to you :D
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Mon Jun 16, 2008 4:29 pm

GunChleoc wrote:Tha mi toilichte gun robh iad feumail dhut - I'm glad they wre useful to you :D
Thuig mi sin gun a' Bheurla! :D

Creid mi rinn iad dhomh math...

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4497
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Tue Jun 17, 2008 6:58 pm

Creididh gun d' rinn agus mise!
I think so too
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Post Reply