Page 1 of 1

Prince Charles' Last View of Scotland

Posted: Mon Sep 26, 2016 10:06 pm
by Marie THOW
I'm sorry, my english is very bad, and my gaelic is worse! But i try :)
i hope you will undestand me...

S'e Frangach a tha annam agus s'e ceòladair a tha annam. Aig toiseach chluich mi seann cheòl ach o chionn bhliadhnaichean chord Alba rium glan agus a-nis tha mi a'cluiche ceòl Ceilteach.

Lorg mi sgòran ùra anns an "Thobar an dualchais" anns an Leabharlann Nàiseanta na h-Alba (http://www.tobarandualchais.co.uk/) agus fhuair mi an t-oran seo breagha : "Prince Charles' Last View of Scotland" (http://www.tobarandualchais.co.uk/en/fullrecord/63807/8)
Dh'iarr mi ionnasachag Gàidhlig airson bha an cànan seo uabhasach àlainn agus dh'iarr mi tuigsinn nan faclan seo.
O chionn bhliadha chaidh mi tri seachdainean a Na h-Eileanan Siar agus chaidh mi dhan SMO ann an cursa goirid ach chan eil mi fhathast tuigsinn na faclan seo. Tha mi a'tuigsinn a-mhàin:
...Am Prionnsa Teàrlach nas mòr agus.... dhan Fhraing....Eachann mac Anndra.....soraidh le Alba

If you want to help me, you can fill the blanks :
http://www.tobarandualchais.co.uk/en/fullrecord/63807/8

Tapadh leibh ;)

Prince Charles' Last View of Scotland

Posted: Fri Jan 27, 2017 6:34 am
by GunChleoc
Cha do ghlacadh am Prionnsa Teàrlach nas motha agus fuair e tilleadh dhan Fhraing. Tha am port fìdhle a leanas ? bho Eachann MacAnndra mar gum biodh e a' fàgail soraidh le Alba.

Tha mi duilich gun dug mi cho fada sin gus èisteachd ris - 's e port drùidhteach a th' ann dha-rìribh!

Prince Charles' Last View of Scotland

Posted: Mon Jan 30, 2017 4:56 pm
by An Gobaire
Cha do ghlacadh am Prionnsa Teàrlach nas motha agus fuair e tilleadh dhan Fhraing. Tha am port fìdhle a leanas ? bho Eachann MacAnndra mar gum biodh e a' fàgail soraidh le Alba.
Cha do ghlacadh am Prionnsa Teàrlach nas motha agus fhuair e (air) tilleadh dhan Fhraing. Tha am port fìdhle a leanas bho Eachann MacAnndra mar gum biodh e a' fàgail soraidh le Alba.