Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Cò thusa? / Introduce yourself
Nahimov
Posts: 7
Joined: Mon Oct 20, 2014 12:37 pm
Language Level: beginner
Corrections: I'm fine either way
Location: Russia

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by Nahimov » Sat Oct 25, 2014 5:41 am

Tapadh leat, a GhunCleoc :)GunChleoc
Rianaire
Posts: 4547
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by GunChleoc » Mon Oct 27, 2014 8:53 pm

'S e do bheatha :)
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Balgam
Posts: 12
Joined: Tue Aug 25, 2015 11:39 am
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èideann

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by Balgam » Mon Sep 07, 2015 6:15 pm

Mòran taing airson ur fàilte.

’S e ‘Balgam’ an t-ainm a th’ air an seo. Leis an fhirinn innse chan eil fhios agam carson, ach sin mar a tha! Tha mi a’ fuireach ann an Glaschu aig an àm seo, ach tha mi eadar Glaschu agus Inbhir Nis. Thu ùidh agam gu sònraichte air ainmean-àite, stòiridhean is cèol Ghàidhlig. Bidh mi a’ deànamh An Litir Bheag an-dràsta 's a-rithist. ’S e sin fìor mhath airson leughadh is èisteachd ach tha mi ag iarraidh a bhith a’ sgrìobhadh cuideachd. Air sàilleibh sin, tha mi ann an-dràsta.

Taing mhòr a-rithist, slàn leibh an-dràsta.

---

My name is 'Balgam' on here. To tell the truth I don't know why, but that's what it is! I am living in Glasgow just now, but I'm between Glasgow and Inverness. In particular, I'm interested in placenames, stories and Gàidhlig music. I'm doing An Litir Bheag now and again. It's excellent for reading and listening but I want to be writing too. Because of that I'm on here.

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by poor_mouse » Tue Sep 08, 2015 11:18 am

... an t-ainm a tha orm (my name, a tha air - his name)

Chan eil fios 'am a bheil "sgeulachdan" nas fhearr na "stòiridhean", ach b' fhearr leam "sgeulachdan".
I do not know if "sgeulachdan" is better than "stòiridhean", but I prefer "sgeulachdan". :)

Agus nam bheachd-sa tha sin fada nas inntinneiche (?) sgrìobhadh rudegin a-nis is a-rithist cuideachd!
And I think that it's much more interesting to write something now and then too!
Eilidh -- Luchag Bhochd

Balgam
Posts: 12
Joined: Tue Aug 25, 2015 11:39 am
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èideann

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by Balgam » Tue Sep 08, 2015 12:59 pm

’S e an fhirinn a th’ agad Poor Mouse (chan eil mi buileach cinnteach mar a chanas tu sin anns an tuiseal gairmeach)! ’S e ‘Balgam’ a th’ ormsa.

’S fhearr leam fhìn ‘sgeulachdan’ cuideachd. ’S e deagh fhacal a th’ ann. Dè a’ Ghàidhlig air ‘use’? Mar eisimpleir “I will use that”. Tha mi a' smaoineachadh "bidh mi a' cleachdadh sin" no "cleachdaidh mi sin".

Tapadh leat airson ceartachadh :)

---

That’s true Poor Mouse (I’m not too sure how to say that in the vocative case)!

I prefer “sgeulachdan” as well. It’s a good word. What’s the Gaelic for ‘use’? For example “I will use that”. I am thinking "bidh mi a' cleachdadh sin" or "cleachdaidh mi sin".

Mairead
Posts: 232
Joined: Fri Mar 07, 2014 4:13 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èidinn (às na SAA)
Contact:

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by Mairead » Tue Sep 08, 2015 8:16 pm

Fàilte! :) Tha leabhar math agam mu ainmean-àite le Iain Taylor. :)
Tha avatar agam à dhealbh aig mo phiuthar anns an Cellardyke. Tha trì videothan Ghàidhlig agam anns an Youtube.
My avatar is from a photo that my sister took in Cellardyke. I have three Gaelic videos on Youtube.

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by poor_mouse » Wed Sep 09, 2015 11:49 am

Balgam wrote:Poor Mouse (chan eil mi buileach cinnteach mar a chanas tu sin anns an tuiseal gairmeach)
'S dòcha gur e "a Luchag Bhochd" :roll:
Balgam wrote:Dè a’ Ghàidhlig air ‘use’? Mar eisimpleir “I will use that”. Tha mi a' smaoineachadh "bidh mi a' cleachdadh sin" no "cleachdaidh mi sin".
Ceart, nam bheachd-sa.
Eilidh -- Luchag Bhochd

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4547
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by GunChleoc » Mon Sep 14, 2015 3:53 pm

No "Bidh mi ga c(h)leachdadh" - tha seo a-rèir an t-suidheachaidh cha chreid.

Or ... it depends on context methinks.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Balgam
Posts: 12
Joined: Tue Aug 25, 2015 11:39 am
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èideann

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by Balgam » Mon Sep 14, 2015 7:02 pm

Tha mi ga thuigsinn, tapadh leibhse. Agus hàlo a Mhairead cuideachd. :D

Rain
Posts: 1
Joined: Mon Feb 29, 2016 9:47 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: USA

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by Rain » Wed Mar 16, 2016 8:13 pm

Hello Everyone,

I am from the USA and I started taking an online class in Gaelic last fall. I'm feeling shy about writing my first post, so I'll save writing Gaelic posts for another day. I look forward to meeting others here with the same interest in Gaelic.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4547
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by GunChleoc » Sat Mar 19, 2016 2:28 pm

Fàilte chridheil ort! :smeid:

Please don't be shy, posting horrendously wrong Gaelic is part of the game, and we won't laugh or shout at you ;)
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Mairead
Posts: 232
Joined: Fri Mar 07, 2014 4:13 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èidinn (às na SAA)
Contact:

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by Mairead » Fri Mar 25, 2016 7:50 pm

Fàilte, a Rain! Cò as à tha thu anns na Stàitean Aoniachte? Rugadh mi ann am Missouri, ach bha mi a' fuireach ann an Kansas, Georgia agus Wisconsin. Tha mo phàrantan à Nuadh Eabhrac. :)

Welcome, Rain! Where are you from in the US? I was born in Missouri, but I lived in Kansas, Georgia and Wisconsin. My parents are from New York. :)

You might like to start off in the Bilingual section, where everybody posts an English tr*nsl*t**n below what they type in Gaelic. :)
Tha avatar agam à dhealbh aig mo phiuthar anns an Cellardyke. Tha trì videothan Ghàidhlig agam anns an Youtube.
My avatar is from a photo that my sister took in Cellardyke. I have three Gaelic videos on Youtube.

evan.sharpe4120
Posts: 2
Joined: Fri Jul 01, 2016 1:21 am
Language Level: Beginner
Corrections: I'm fine either way
Location: Houston Texas United States

Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by evan.sharpe4120 » Sat Jul 02, 2016 8:45 am

Halò, s' mise Evan. Tha me a fuireach ann am Houston, Tx. Tha me a ionnsachadh Gaelic.

faoileag
Maor
Posts: 1502
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by faoileag » Sat Jul 02, 2016 2:51 pm

Fàilte, Eòghainn! :D

A bheil thu ag ionnsachadh Gàidhlig ann an clas ann an Houston? No air-loidhne? No aig an taigh?

Welcome, Evan!
Are you learning Gaelic in a class in Houston, or online, or at home?

evan.sharpe4120
Posts: 2
Joined: Fri Jul 01, 2016 1:21 am
Language Level: Beginner
Corrections: I'm fine either way
Location: Houston Texas United States

Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by evan.sharpe4120 » Sat Jul 02, 2016 5:28 pm

Ciamar a tha sibh Faoileag. Tha me a ionnsachadh aig an taigh air-loidhne.

Post Reply