Page 1 of 1

Ràdh na Seachdaine 7

Posted: Sun Mar 07, 2010 10:57 pm
by An Gobaire
Tig suas ri....

Ma bhios tu a' tighinn suas ri rudeigin...leithid obair... tha thu a' fàs cleachdte ris/rithe gus nach bi faireachdainn ann gur e rud cruaidh no doirbh a th' ann dhut tuilleadh.

ME. Tha an obair cruaidh gus an tig thu suas rithe.