Page 1 of 1

Riaghailtean / Rules

Posted: Sat Mar 13, 2010 8:59 am
by GunChleoc
Mus tòisich thu air a' bhòrd-bhrath seo a chleachdadh, an toir thu sùil air na Riaghailtean againn.

Before you start using this forum, please have a look at the Board Rules.

Ùrachadh nan Riaghailtean / Rules Update

Posted: Sun Mar 14, 2010 11:30 am
by GunChleoc
Tha mi air na riaghailtean ùrachadh is an eadar-theangachadh. Ma chì sibh mearachd sam bith, leigibh fios dhomh.

I have updated the board rules and translated them into Gaelic. If you find any mistakes, please let me know.

Re: Riaghailtean / Rules

Posted: Tue Aug 21, 2012 1:09 pm
by poor_mouse
Leugh mi na Riaghailtean, agus ged nach eil mi cinnteach, ach 's dòcha gu bheil beagan mearachdan ann:
1. Amasan...
...nach biodh an eadar-theangachadh a gheobhar buileach ceart

...smathaid

6. Bi modhail
...duine no buidheann sam tidh

11. Spam
...sguabar às dhà
Mura h-eil mi ceart, gabhaibh mo leisgeul! :)

Re: Riaghailtean / Rules

Posted: Tue Aug 21, 2012 2:59 pm
by GunChleoc
Bha seo feumail, tapadh leat!

Re: Riaghailtean / Rules

Posted: Wed Aug 22, 2012 6:26 am
by poor_mouse
Tha mi fìor thoilichte le sin!