Page 1 of 1

Ràdh 24 - Cha robh facal a' dol....

Posted: Tue Aug 31, 2010 11:57 pm
by An Gobaire
Cha robh facal a' dol ach a' Ghàidhlig a b' fheàrr a bh' againn.

Tha seo a' ciallachadh nach robh iad a' bruidhinn cànan sam bith eile ach a' Ghàidhlig, agus deagh Ghàidhlig a bh' ann cuideachd!