Page 1 of 1

"Wishlist" bathar-bog 2012

Posted: Sun Jan 01, 2012 6:39 pm
by Níall Beag
Tha mi a' lorg pròiseactan airson na bliadhna, agus bi eadar-theangachadh fear de na pròiseactan. Dé an seorsa bathair boig nas cudromaiche dhaibh?

Re: "Wishlist" bathar-bog 2012

Posted: Sun Jan 01, 2012 7:04 pm
by akerbeltz
Bhitheadh e math nam b' urra dhut ar cuideachadh le phpBB gun urrainn dhuinn sgaoileadh slàn fhaighinn :)

Re: "Wishlist" bathar-bog 2012

Posted: Mon Jan 09, 2012 2:56 pm
by GunChleoc
Deagh bheachd!

Thàinig tionndadh ùr, bu toil leam ùrachadh a dhèanamh mus lean sinn oirnn leis an admin panel

Re: "Wishlist" bathar-bog 2012

Posted: Mon Jan 09, 2012 10:30 pm
by Níall Beag
Biodh sin nas fhasa an ath-mhìos -- bruinnidh mi riut aig toisich an t-semeastair, a GhC.

Re: "Wishlist" bathar-bog 2012

Posted: Mon Jan 09, 2012 11:38 pm
by akerbeltz
Tha beachd no dhà agam ma tha thu airson rud a phrògramadh, seach eadar-theangachadh...

Re: "Wishlist" bathar-bog 2012

Posted: Tue Jan 10, 2012 12:58 pm
by Níall Beag
'S fhada nach do sgrìobh mi prògram sam bith, ach tha mi gu bith a' sgrìobhadh rudeigin am bliadhna a bhitheas gu math feumail, nam dhùil.... (Agus 's docha cuspair airson PhD san àm ri teachd....)

Mar sin, chan eil mi ach airson pròiseactan eadar-theangachaidh an-drasta. Nì mi beagan air phpBB, ach bi sin nas fhasa nuair a bhios mi air ais san t-seòmar ri taobh seòmar GC!

Re: "Wishlist" bathar-bog 2012

Posted: Fri Jan 20, 2012 11:24 am
by GunChleoc
Glè mhath, nì sinn seo!