Page 1 of 1

Biadh - Faclan Gàidhlig inntinneach

Posted: Thu Jan 26, 2012 10:43 pm
by An Gobaire
Seo agaibh taghadh de dh'fhaclan inntinneach a fhuair mi à leabhar reasabaidhean Cheap Breatainn
 • eanraich maoise - corn chowder
  kernel corn - eiteanan maoise
  baking powder - fùdar fuine
  summer savoury - garbhag-ghàraidh
  dry mustard - sgeallag thioram
  saucepan - sgeileid
  leek soup - eanraich creamh-gàrraidh
  thyme - lus-mac-rìgh-Bhreatainn
  vegetable soup - eanraich luibhean-gàraidh
  seasoned flour - flùr air a shùghadh
  parchment paper - pàipear-craicinn
  pollock - trosg liùbh
  fried smelts - smalagan air am fraighigeadh
  chicken fillets - calpan circe
  meat loaf - buileann feòla
  clove of garlic - clo-mheas creamha
  crushed clove of garlic - clo-mheas creamha brùithte
  sage - slàn-luis
  seasoning - brighinn
  cabbage - ceann-càil
  treacle (molasses) - druaip an t-siùcair
  pumpkin - peapag
  a helpful tip - leth-fhacal cuideachail
  shortening - blonag
  scalded milk - bainne air a theothachadh
  cornmeal - min-bhuidhe
  corn bread - bonnach buidhe
  rolled oats - cleitean min-choirce
  banana bread - aran cuach-phàdraig
  bananas - cuachan-Phàdraig - inntinneach!!
  a beaten egg - ugh pronn
  cinnamon - caineal
  raisins - rèasanan
  currents - crabhsgagan
  mixed peel - plaosgan measgaichte
  orange rind - rùsg òr-mheas
  date squares - ceàrnagan daileig
  shortbread - aran-cridhe
  cranberry loaf - aran-muileig
  gingerbread - aran-crì
  rhubarb pie - pàidh ruadh-bharra
  chocolate fudge - clàr teoclaid
  corn relish - brìgh de mhaois
  cloves - clo-mheasan
  nutmeg - cnò-mionnt
  kidney beans - pònairean-àirneach
  a packet of yeast - pacaid deasgainn

Re: Biadh - Faclan Gàidhlig inntinneach

Posted: Thu Jan 26, 2012 11:36 pm
by akerbeltz
Tha seo feumail annasach inntinneach, mòran taing!

Re: Biadh - Faclan Gàidhlig inntinneach

Posted: Fri Jan 27, 2012 10:39 am
by An Gobaire
Cuiridh mi barrachd ann an ceartair.

Re: Biadh - Faclan Gàidhlig inntinneach

Posted: Fri Jan 27, 2012 11:07 pm
by faoileag