Page 1 of 1

GenoPro (bathar-bog sinnsearachd)

Posted: Wed Sep 26, 2012 1:39 pm
by akerbeltz
Tha goireas ùr ann an Gàidhlig a-nis - GenoPro, aon dhen na prògraman as cumanta airson craobhan-sinnsearachd a dhèanamh:

Image

Seadh, tha fhios a'm gu bheil e 'ga reic ach chuir mi Gàidhlig air on a tha mi fhìn 'ga chleachdadh!

Tha e furasta, turas a bhios e agaibh, cha leig sibh a leas ach a dhol gu Language » Scots Gaelic agus sin agaibh e.

Adhartas: 91% (bidh cuid dhen interface ann am Beurla fhathast)