Page 2 of 2

Realtime Chat

Posted: Mon Aug 05, 2019 5:00 am
by michealdubh
Bu toigh leam a bhith a' dèanamh còmhradh ... I'd like to converse. How does one go about setting this up?

Re: Realtime Chat

Posted: Wed Apr 15, 2020 9:33 pm
by An Gobaire
A Mhìcheil. A bheil thu fhathast airson còmhradh Gàidhlig a chumail ri daoine air-loidhne?