Page 1 of 1

Clàr-taice na barra / The top menu

Posted: Fri Apr 15, 2016 1:02 pm
by GunChleoc
Tha barrachd rum againn air a' chlàr-taice aig a' bharr a-nis. A bheil gin a cheanglaichean ann am bu toigh leibh fhaicinn an-siud 's nach eil ann fhathast?

We now have more space on the top menu. Are there any links that you would like to see there and that aren't there yet?