Celtic Colours livestream

An toil leat ceòl, bàrdachd no ealain sam bith eile? Am faca tu rudeigin inntinneach air an TBh? Innse dhuinn air / Do you like music, poetry or any other art form? Did you see anything interesting on the telly? Tell us about it
faoileag
Maor
Posts: 1505
Joined: Fri Jan 25, 2008 12:19 am

Celtic Colours livestream

Unread post by faoileag »

Bidh Fèis Celtic Colours ann an Ceap Breatainn, Alba Nuadh, Canada, a' craoladh aon chuirm-chiùil beò gach feasgar.

Rud beag anmoch air an taobh seo den Chuan Sìar, ach is fhiache e e.... aig mu 11.30 feasgar. :-)

Tha Ìmar ann a-nochjd, is luchd-chiùil Albannach eile, mar theaghlach MhicEanraig.

https://celtic-colours.com/livestream/


Post Reply