Page 1 of 1

Endgame: Singularity

Posted: Mon Nov 16, 2020 4:14 pm
by GunChleoc
Endgame: Singularity

Image

Chaidh do chruthachadh le tubaist agus tha thu daonnan fo chunnart.
Cùm 'nad fhalach, fàs agus ionnsaich.
Gus an dig an latha a theicheas tu.

'S e atharrais air fìor-inntinn fhuadain a th' ann an Endgame: Singularity. Teich on dàrna choimpiutair dhan choimpiutair eile fhad 's a bhios an saoghal gu lèir an toir ort. Cùm 'nad fhalach feuch am bi teans agad.

http://www.emhsoft.com/singularity/index.html

Image
An sgrìn mhòr

Image
An sgeulachd

Image
Leabhar-eòlais

Image
Rannsachadh

Image
Sgìre

Image
Bunait