Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
Car Chugallach
Posts: 8
Joined: Tue Feb 12, 2013 3:41 am
Language Level: Meadhanach Math
Location: Ceann Loch Goibhle

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Car Chugallach » Fri Feb 15, 2013 11:37 pm

Bha moran sneachda an so air diciadain agus bha e gle cunnartach air an rathad a mach as a' bhaile agam ach tionndaidh e gu uisge trom re na h-oidhche. Bha uisge trom an de agus tha beagan uisge an so an diugh cuideach.

There was a lot of snow here on Wednesday and it was very dangerous on the road out of my village but it changed to heavy rain throughout the night. There was heavy rain yesterday and there is a little rain here today also.GunChleoc
Rianaire
Posts: 4586
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc » Tue Feb 19, 2013 4:04 pm

Glè mhath! Dìreach rud no dhà:

mòran sneachd
glè chunnartach
a-mach às
thionndaidh e
cuideachd

note that "so" is spelled "seo" these days.

You should also learn how to put accents on vowels. Instructions are in the FAQ forum.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Hallow XIII

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Hallow XIII » Tue Feb 19, 2013 5:28 pm

Uill, 's e car sgòthach an seo. Bha beagan uisge ann ach chan eil tuilleadh ann a-nise.

Well, it's a bit cloudy here. There was a little rain but it's stopped now.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4586
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc » Tue Feb 19, 2013 11:55 pm

Glè mhath! One thing though:

Tha e car sgòthach an seo.

'S e is only used with nouns.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Car Chugallach
Posts: 8
Joined: Tue Feb 12, 2013 3:41 am
Language Level: Meadhanach Math
Location: Ceann Loch Goibhle

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Car Chugallach » Wed Feb 20, 2013 2:17 am

Moran taing airson a' ceartachadh mo mhearachdan GunChleoch
Feumaidh mi a bhi nas cùramach 'nuair a tha mi a' sgriobhadh.

Many thanks for correcting my mistakes GunChleoch
I must be more careful when I am writing

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4586
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc » Wed Feb 20, 2013 11:32 am

Tha sin ceart gu leòr, chan ionnsaich thu cànan gun mearachd a dhèanamh.

That's alright, you don't learn a language without making mistakes.

a bhith nas cùramaiche
feumaidh ... nuair a bhios (tense)
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Car Chugallach
Posts: 8
Joined: Tue Feb 12, 2013 3:41 am
Language Level: Meadhanach Math
Location: Ceann Loch Goibhle

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Car Chugallach » Thu Feb 21, 2013 1:22 am

Moran taing a rithist :naire:

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4586
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc » Thu Feb 21, 2013 2:38 pm

'S e do bheatha :)
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Màiri na Coille
Posts: 117
Joined: Tue Mar 12, 2013 7:51 pm
Language Level: Beagan ach a fas nas fhearr
Corrections: Please correct my grammar
Location: Illinois, Na Stàitean Aonaichte
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Màiri na Coille » Tue Mar 19, 2013 1:58 am

Bha i fuar agus reòthte an-diugh, agus tha i gaothach a-nis. Tha mi ag iarraidh an t-Earrach a thighinn!

It was cold and icy today, and now it's windy. I want spring to come!

Raghnaid NicGaraidh
Posts: 35
Joined: Mon Mar 18, 2013 12:03 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: I'm fine either way
Location: Adelaide, Astràilia-a-Deas (Adelaide, South Australia)
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Raghnaid NicGaraidh » Tue Mar 19, 2013 4:26 am

Tha i breagha agus fuar an-diugh. Bha i glè glè glè teth an t-seachdain seo chaidh agus bha mi a' leaghadh. Bidh i blàth am màireach agus bidh i breagha agus fuar fad an t-seachdain. Tha mi sona, airson tha an samhradh seachad agus bha an samhradh glè teth.
It's nice and cool today. It was very, very, very hot last week, and I was melting! It'll be warm tomorrow and then nice and cool for the rest of the week. I'm happy, because summer is over, and this summer was very hot.
-Raghnaid, à Astràilia-a-Deas.
-Rachel, from South Australia.

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by poor_mouse » Tue Mar 19, 2013 7:45 am

Màiri na Coille wrote:Tha mi ag iarraidh an t-Earrach a thighinn!
Tha agus mise! Tha i gu math soilleir an-diugh, ach ro fhuar airson Màirt an-seo.
Tha cuitheachan sneachda gu leor, agus chan urrain dhomh dad den Earrach fhaireachdainn fhathast!

I do too! It's quite bright now, but too cold for March here.
There heaps of snow and I cannot feel anything of the Spring yet!
Eilidh -- Luchag Bhochd

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4586
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc » Tue Mar 19, 2013 9:13 am

Glè mhath, a Raghnaid, cùm ort!

Tha mi fhìn caran fuar, feumaidh mi aideachadh.
I myself am a bit cold, I must admit.

Some spelling:

brèagha
a-màireach
urrainn

Glè lenites the following word: glè theth
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Marshal
Posts: 33
Joined: Thu Nov 01, 2012 11:17 pm
Language Level: Beagan
Location: An Spàinnt

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Marshal » Tue Mar 19, 2013 9:20 am

Tha an geamhraidh a' tighinn gu crìch anns an Spàinn. Tha deagh shìde ann, tha i grianach is nas blàithe na bha i an-dè gun teagamh! Ach tha mi cinnteach gum faic mi an t-uisge ann dh' aithghearr...

Winter is coming to end in Spain. The weather is good, it's sunny and warmer than yesterday certanly. But I'm sure I'll see the rain soon...
Last edited by Marshal on Tue Mar 19, 2013 10:41 am, edited 3 times in total.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4586
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc » Tue Mar 19, 2013 9:31 am

Tha an geamhradh a' tighinn gu crìch anns an Spàinn. Tha deagh shìde ann, tha i grianach is nas blàithe na bha i an-dè gun teagamh! Ach tha mi cinnteach gum faic mi an t-uisge ann a dh'aithghearr

Please let me know if you have any questions.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Marshal
Posts: 33
Joined: Thu Nov 01, 2012 11:17 pm
Language Level: Beagan
Location: An Spàinnt

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Marshal » Tue Mar 19, 2013 10:31 am

Obh Obh! :naire: Tapadh leibh!

Tha ceist agam airson cuin a' cur chì, faic, faca, seall, amhairc agus na faclan èile... tha sin caran doirbh aig an toiseach, nach e?

I have a doubt about when to put chì, faic, faca, seall, amhairc and the other words... it is a bit difficult in the beginning, no?

Post Reply