Naidheachdan   -   News

Naidheachdan   -   News

Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo
Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Goireas ùr air fhoillseachadh - DASG


Tùs: Fòram na Gàidhlig
dasg-logo.png
'S e tasgadh air-loidhne airson sgrìobhainnean didseatach agus goireasan leicseachail airson Gàidhlig na h-Alba a tha san Dachaigh airson Stòras na Gàidhlig. Tha dà phrìomh roinn ann an DASG, Corpas na Gàidhlig agus Faclan bhon t-Sluagh.

The Digital Archive of Scottish Gaelic is an online repository of digitised texts and lexical resources for Scottish Gaelic. DASG has two main components, Corpas na Gàidhlig and the Fieldwork Archive.

Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Modh nas fhasa ùr aig Geama a' chrochadair


crochadairlogo.png
Tha modh ùr aig Geama a' chrochadair a-nis: Na faclan beaga. Chan eil na faclan fada toinnte ann is thèid a' chiad litir a thoirt dhut an asgaidh. Taing mhòr do dh'akerbeltz airson a chuideachadh le liosta nam faclan!

The Hangman game now has a new mode: Na faclan beaga. It doesn't have the long difficult words, and you get the first letter for free. Many thanks to akerbeltz for his help with the word list!

Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Co-fhaclair ùr agus Dwelly's an clò a-rithist


Tùs: GAIDHLIG-B
Tha co-fhaclair ùr ri fhaighinn an asgaidh. Cuideachd, tha Comhairle nan Leabhraichean a' reic an tionndadh ùr aig Dwelly's.

There's a new thesaurus available for free. Also, The Gaelic Books Council is now selling the new version of Dwelly's. If you would like a copy of the thesaurus, write to the e-mail address below. You will need to pay for shipping only.
Às-earrann:
A chairdean,

_Fiosrachadh mu dà leabhar ùr_

Tha Bòrd na Gàidhlig, Iomairt na Gàidhealtachd `s nan Eilean agus Ionnsachadh agus Teagasg Alba air Co-fhaclair Gàidhlig fhoillseachadh mar phàirt de cho-obrachadh nàiseanta airson Gàidhlig a bhrosnachadh. Tha Comhairle nan Leabhraichean a' sgaoileadh an co-fhaclair seo air fileantaich agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig. Tha an co-fhaclair saor `s an-asgaidh, ach feumar pàigheadh cosgaisean-postachd far a bheil sin iomchaidh. Chì sibh na cosgaisean-postachd mar a tha iad a' freagairt air diofar dhùthchann gu h-ìosal.

An Rìoghachd Aonaichte - £3
An Roinn-Eòrpa - £7
An còrr den t-saoghal - £12.

Ma tha ùidh agaibh anns an leabhar seo, cuiribh post-d thugam.

Cuideachd, tha Akerbeltz air tionndadh ùr den /Fhaclair Gàidhlig agus Beurla le Dealbhan/ le Dwelly fhoillseachadh, a tha fhathast na stòras iongantach de dh'fhaclan aig a bheil àite sònraichte ann an saoghal na Gàidhlig. Tha am faclair ri fhaighinn bho Chomhairle nan Leabhraichean aig prìs £55.

Le deagh dhùrachdan,

Shelagh

Shelagh Chaimbeul

Oifigear Reic is Margaideachd
*Comhairle nan Leabhraichean *
32 Sraid Achadh a' Mhansa
Glaschu G11 5QP

+44 (0)141 337 6211

shelagh@gaelicbooks.net

http://www.gaelicbooks.org

Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Faclair Dwelly ga ùr fhoillseachadh - Dwelly's Dictionary is being republished


Tùs: Schottisch-gaelisch.de
Tha am faclair aig Dwelly ga fhoillseachadh às ùr. 'S e cruth digiteach a chleachdas iad is mar sin bidh e mòran nas fhasa ri leughadh na na ath-fhoillseachaidhean a bh' againn gu ruige seo. Is urrainn dhuibh òrdugh ro-làimh a chur a-steach air Amazon.uk.

Dwelly's Dictionary is being republished. They used a digital version rather than facsimile, so it will be a lot easier to read. You can preorder at Amazon here: Amazon.uk

Taing do dh'Akerbeltz a-rithist a tha a' cumail trang gus stuth feumail a thoirt dhuinn!

Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Sgeama rathaidean-iarainn na h-Alba trì-chananach


Tùs: Newsnet Scotland.
Air a lorg le: Thrissel
Gheibhear sgeama nan rathaidean-iarrainn trì-chànanach a-nis, sa Ghàidhlig, Beurla agus Beurla Ghallta. Tha e foillsichte an asgaidh air làrach-lìn Newsnet Scotland an seo. Air a dhèanamh le Pòl Caomhánach.

There is now a trilingual railway map available, in Gaelic, English and Scots. It is published on the Newsnet Scotland site here and available for free. Created by Paul Kavanagh.
Às-earrann:
...

Tha mi a' moladh co-dhùnadh Scotrail gus soidhnichean-stèisein sa Ghàidhlig a chur air bhog. Le bhith toirt làthaireachd phoblach dhan chànan, gu h-àraid air slighean-còmhdhail mòra, thathar ga dhèanamh làn-shoilleir gur e tìr air leth a th'ann an Alba, agus a dualchas sònraichte cànanach fhèin aice. Bu chòir sanasan Gàidhlig a bhith aig gach uile stèisean-trèana ann an Alba.

Ach chan eil ainmean-stèisein Gàidhlig ag ìnnse dhuinn ach pàirt de ar sgeul, oir tha an dearbh argamaid mun Ghàidhlig a cheart cho fìor mun Bheurla Ghallda mar an ceudna.

A dh'aindeoin seo chan eil làthaireachd sam bith aig ainmean sa Bheurla Ghallda air an lìonra-rèile, no an àite sam bith eile, cha mhòr. Chan eil seo cothromach. Tha a' Bheurla Ghallda a cheart cho àiridh air meas is miadh. Tha dà chànan nàiseanta aig Alba, agus tha co-ionannas aca mar chànanan nàiseanta dhen Alba air fad. Taic sam bith a bheir sinn mar choimhearsnachd dhan Ghàidhlig, bu chòir dhuinn an dearbh nì a dhèanamh airson na Beurla Gallda.

Is mithich dhomh tighinn a-mach as a' chlòsaid. Chan e gìc chànanan a-mhàin a th'annam, ach gìc thrèanaichean cuideachd. Is e mo chùis-nàire phrìobhaideach a tha seo, ged air m'onair cha do sheas mi riamh aig ceann àrd-ùrlair stèisein agus chan eil anorag agam. O chionn mìos no dhà dh'fheuch mi ri mapa stèiseanan-rèile na h-Alba fhaighinn, ach cha b'urrainn dhomh fear a lorg. Ged a bhios an stuth fiosrachaidh is follaiseachd as ùire a' nochdadh ainmean-stèisein Gàidhlig an cois na feadhna Beurla, is e a bha dhìth orm ach clàr-dùthcha Gàidhlig de loidhnichean-rèile na h-Alba air fad, a' sealltainn a h-uile stèisean san dùthaich.

Dh'ionnsaich mi le iongantas nach eil a leithid a' mhapa ri fhaighinn sa Bheurla fhèin, gun luaidh air a' Ghàidhlig no a' Ghalldais. Gheibhear mapaichean prìomh-loidhneach, mapaichean sgìre-loidhneach agus mapaichean fo-bhailteach, ach chan fhaighear aon mhapa singilte sgeamàtach a sheallas a h-uile loidhne-rèile agus stèisein san dùthaich.

Mar sin chuir mi romham fear a chruthachadh agus a dh'fhoillseachadh saor is an asgaidh an seo air Newsnet. Ghabh mi mapa-rèile barraichte Srath Chluaidh, e-fhèin stèite air fear clasaigeach lìonra Fo-thalamh Lunnainn, agus leudaich mi e a-chum Alba gu lèir a chòmhdachadh. B'fheudar dhomh na slighean-rèile a chìthear a mhìneachadh ann an dòigh nas sìmplidh gu ìre, ach tha loidhnichean-rèile luchd-siubhail uile agus stèiseanan-trèana uile rim faicinn air a' mhapa ùr seo. Rinn mi am mapa sa Bheurla, sa Ghàidhlig agus sa Bheurla Ghallda.

...


Roghainnean an t-seallaidh:
Bho:                
Gu:                
Roinnean-seòrsa:
Òrdugh a rèir:        
Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo
An deasachadh mu dheireadh: 22mh dhen Ògmhios 2020 16:30:38