Treòraichean    –    Guides

Cruth nan gnìomhairean      –      Verb forms

Air an duilleig seo, gheibh thu clàran le cruthan nan gnìomhairean uile. Na gabh mar smior na fìrinne iad oir faodaidh gu bheil mearachdan ann is gun duine a dhèanamh ceartachadh orra. An leig thu fios dhomh ma lorgas tu mearachd sam bith?

Tha trì tionndaidhean aig gach faidhle: aon tionndadh mòr a ghabhas leughadh air an sgrìn is dà thionndadh nas lugha airson clò-bhualadh is a thoirt leat nad phòcaid.On this page, you will find tables for all the verb forms. Please use these with a grain of salt, since I had nobody to proofread for me. Please let me know if you find any mistakes!

There are three versions of each file. One big version for reading on your screen, and two smaller versions for printing and putting in your pocket.

Print View


Na gnìomhairean mì-riaghailteach – The Irregular VerbsNote that "eilear" becomes "bheilear" after "gu" and "am" -> "gu bheilear", "am bheilear". This information is missing from the tables.
Last edited: 15 June 2022 12:31:41