Mìosachan 2014      -      2014 Calendar

Mìosachan 2014      -      2014 Calendar

Eilean àlainn mo chridhe 's tu Muile mo ghràidh
An tìr tha fo choilltean le beanntan cur sgàil ...

Sealladh clò-bhualaidh


miosachan2014.jpg
Seo mìosachan 2014 sa Ghàidhlig dhuibh an-asgaidh. Cha leig sibh leas ach a luchdadh a-nuas is a chlò-bhualadh. Tha dealbhan de Mhuile ann an turas seo. Tha mi 'n dòchas gun còrd e ruibh!

Here's a free Gaelic Calendar for 2014 for you. It's pictures from Mull this time. You only have to download and print it. Enjoy!

Faigh Mìosachan 2014 - Get 2014 Calendar (pdf, 1.6 MB)

Mòran taing do Dhonnchadh MacGuaire a thug taic dhomh leis na h-ainmean-àite. Tha mi fada 'nur comainn!
An deasachadh mu dheireadh: 4mh dhen Dùbhlachd 2013 11:18:22