Faclan Òrain Runrig     -    Runrig Lyrics

An-diugh ghabh mi cuairt

runrig-the-story.png
 

Sealladh clò-bhualaidh


An-diugh ghabh mi cuairt
Ri taobh nam beanntan àrd'
Tro na raointean ùr'
Le lus a bhith a' fàs

Abair adhbhar 'bhith giùlain
Buidheachas is gràdh
An tìodhlac brèagha
Os cionn gach àite

Cò mhìneachas àill
No an gaol dìomhar buan
Cò thuigeas neart na gaoithe
Nuair a thilleas madainn chiùin

Abair aobhar 'son taingealachd
Ùmhlachd 's àgh
Fhad 's tha 'n cùbhraidheachd beò
Gach plathadh, gach là'

Fon a' ghrian ri teachd
'S a' ghrian a dh'fhalbh
Còmhla sa bhlàths
Gu deireadh là'
An deasachadh mu dheireadh: 12a dhen Mhàrt 2019 05:15:15
© 2016 Chrysalis Music. Gan cleachdadh le cead.