A' sealltainn naidheachd a-mhàin

Sgeama rathaidean-iarainn na h-Alba trì-chananach


Tùs: Newsnet Scotland.
Air a lorg le: Thrissel
Gheibhear sgeama nan rathaidean-iarrainn trì-chànanach a-nis, sa Ghàidhlig, Beurla agus Beurla Ghallta. Tha e foillsichte an asgaidh air làrach-lìn Newsnet Scotland an seo. Air a dhèanamh le Pòl Caomhánach.

There is now a trilingual railway map available, in Gaelic, English and Scots. It is published on the Newsnet Scotland site here and available for free. Created by Paul Kavanagh.
Às-earrann:
...

Tha mi a' moladh co-dhùnadh Scotrail gus soidhnichean-stèisein sa Ghàidhlig a chur air bhog. Le bhith toirt làthaireachd phoblach dhan chànan, gu h-àraid air slighean-còmhdhail mòra, thathar ga dhèanamh làn-shoilleir gur e tìr air leth a th'ann an Alba, agus a dualchas sònraichte cànanach fhèin aice. Bu chòir sanasan Gàidhlig a bhith aig gach uile stèisean-trèana ann an Alba.

Ach chan eil ainmean-stèisein Gàidhlig ag ìnnse dhuinn ach pàirt de ar sgeul, oir tha an dearbh argamaid mun Ghàidhlig a cheart cho fìor mun Bheurla Ghallda mar an ceudna.

A dh'aindeoin seo chan eil làthaireachd sam bith aig ainmean sa Bheurla Ghallda air an lìonra-rèile, no an àite sam bith eile, cha mhòr. Chan eil seo cothromach. Tha a' Bheurla Ghallda a cheart cho àiridh air meas is miadh. Tha dà chànan nàiseanta aig Alba, agus tha co-ionannas aca mar chànanan nàiseanta dhen Alba air fad. Taic sam bith a bheir sinn mar choimhearsnachd dhan Ghàidhlig, bu chòir dhuinn an dearbh nì a dhèanamh airson na Beurla Gallda.

Is mithich dhomh tighinn a-mach as a' chlòsaid. Chan e gìc chànanan a-mhàin a th'annam, ach gìc thrèanaichean cuideachd. Is e mo chùis-nàire phrìobhaideach a tha seo, ged air m'onair cha do sheas mi riamh aig ceann àrd-ùrlair stèisein agus chan eil anorag agam. O chionn mìos no dhà dh'fheuch mi ri mapa stèiseanan-rèile na h-Alba fhaighinn, ach cha b'urrainn dhomh fear a lorg. Ged a bhios an stuth fiosrachaidh is follaiseachd as ùire a' nochdadh ainmean-stèisein Gàidhlig an cois na feadhna Beurla, is e a bha dhìth orm ach clàr-dùthcha Gàidhlig de loidhnichean-rèile na h-Alba air fad, a' sealltainn a h-uile stèisean san dùthaich.

Dh'ionnsaich mi le iongantas nach eil a leithid a' mhapa ri fhaighinn sa Bheurla fhèin, gun luaidh air a' Ghàidhlig no a' Ghalldais. Gheibhear mapaichean prìomh-loidhneach, mapaichean sgìre-loidhneach agus mapaichean fo-bhailteach, ach chan fhaighear aon mhapa singilte sgeamàtach a sheallas a h-uile loidhne-rèile agus stèisein san dùthaich.

Mar sin chuir mi romham fear a chruthachadh agus a dh'fhoillseachadh saor is an asgaidh an seo air Newsnet. Ghabh mi mapa-rèile barraichte Srath Chluaidh, e-fhèin stèite air fear clasaigeach lìonra Fo-thalamh Lunnainn, agus leudaich mi e a-chum Alba gu lèir a chòmhdachadh. B'fheudar dhomh na slighean-rèile a chìthear a mhìneachadh ann an dòigh nas sìmplidh gu ìre, ach tha loidhnichean-rèile luchd-siubhail uile agus stèiseanan-trèana uile rim faicinn air a' mhapa ùr seo. Rinn mi am mapa sa Bheurla, sa Ghàidhlig agus sa Bheurla Ghallda.

...