A' sealltainn naidheachd a-mhàin

Comhairle ag iarraidh BBC Alba air Freeview


Tùs: BBC Naidheachdan.
Air a lorg le: Thrissel
Chuir Comhairle nan Eilean Siar an taic ri iomairt airson BBC Alba a chur air Freeview.
Às-earrann:
Tha Urras a' BhBC an-dràsta a' cumail co-chomhairleachaidh feuch a bheil an seanal Gàidhlig air soirbheachadh, agus dè bu chòir tachairt leis san àm ri teachd.

Thuirt a' Chomhairle gun robh uallach moralta air an Urras an seanal a dhìon, altram agus taic a chur ris.

Ach thuirt iad cuideachd gum feumar an ìre àrd de phrògraman a bh' ann gu ruige seo a ghlèidheadh, agus sin le maoineachadh a bharrachd a chur ris an t-seanal.

Faodaidh tu do bheachd a chur a-steach do dh'Urras a Bheeb ro 18mh am Faoilleach 2010.


Leugh tuilleadh...