Naidheachdan   –   News

Naidheachdan   –   News

Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo
Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Coimhearsneachd Ghàidlig ùr? Coinneamh fhiosrachaidh


Roinnean-seorsa: Tachartasan - Events
Coinneamh Fhionnlaigh 10.12.2008
Coinneamh Fhionnlaigh 10.12.2008
Bidh coinneamh fhiosrachaidh ann mu coimhearsneachd Gàidhlig ùr faisg air Inbhir Nis ann an Ramada Jarvis Hotel, Inbhir Nis, DiCiadain 10 an Dùbhlachd 2008.

Gheibh sibh tuilleadh mun a dheidhinn aig 01542-836322 no finlay@ti-plus.co.uk.

Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

An Claigeann aig damien hirst Agus Sgeulachdan Eile


Thèid leabhar sgeulachdan goirid (sgrìobhte le 21 daoine eadar-dhealaichte) air foillseachadh le Ùr-Sgeul a dh' aithghearr, agus bidh dà thachartas ann:

  • Di-Haoine 5mh an Dùbhlachd aig 7:00 f ann an Fruitmarket Gallery ann an Dùn Èideann. Tuilleadh fiosrachaidh air làrach Ùr-Sgeul no làrach Dhùn Èideann.

  • Di-Haoine 12 an Dùbhlachd aig 7:00 f ann an Hootenanny's ann an Inbhir Nis agus bidh na Gathan a' cluich.

Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

e-leabhar ùr ga chur air bhog


Launch: Inbhir Narann 19.30 a-nochd, Bocsa fòn air an t-sràid mhòir

Nobhail bheag leis an amadan ud Des, 'Reul Chearbach Air Chuairt'
Fosgailte do h-uile duine. Bidh super lager augs poca tiops ri fhaighinn cuideachd.

An nobhail bheag làn sgudail a bha 'too racy' dhaibh? Latha craicte ann am Baile aig iomall na Ghàidhealtachd ann an 1986 agus àm Chernobyl

Seo leth-bhreac dhuibh (PDF)

Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

BBC Alba e-petition


Petition by John Macleod calling on the Scottish Parliament to urge the Scottish Government, given its responsibilities to promote and support Gaelic culture, to make representations to the BBC Trust to ensure that BBC Alba is made available on Freeview now rather than wait for a review planned by 2010.
Às-earrann:
  1. 66% of the scottish population currently unable to access bbc alba broadcasts, with the service not available on freeview (most popular method of programme delivery).
  2. target viewing figure identified by the bbc trust as an indicator of evidence of public benefit (250,000 per week) vastly exceeded (610,000) in the first week of the new service.
  3. imperative that the bbc trust make this popular & long-awaited service available to as wide a viewing audience as possible without delay.

Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Tha ceanglaichean ùra ann


Tha mi air ceanglaichean a chur ris an làraich. Gheibh sibh iad an-siud. Ma lorgas sibh mearachd sam bith, cuiribh fios thugam.

I have added some links to the site. You will find them here. If you find any mistakes, please tell me.


Roghainnean an t-seallaidh:
Bho:                
Gu:                
Roinnean-seòrsa:
Òrdugh a rèir:        
Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo
An deasachadh mu dheireadh: 26mh dhen Dàmhair 2022 13:50:05