Faclan Òrain Runrig     -    Runrig Lyrics

Fòram na Gàidhlig > Goireasan / Resources > Òrain Runrig / Runrig Lyrics > Cnoc na Feille

Cnoc na Feille

1985

runrig-heartland.jpg
 
Heartland

Faclan aig Calum Dòmhnallach

Gun dragh gun d' chuir e an t-eagal oirnn
Solus Cnoc na Fèille
(Hoginn oro horo illean horo eile)

Bha feadhainn ann a chunnaic e
'S càch ag inns' nam briagan
(Hoginn oro horo illean horo eile)

Ach muinntir an dà shealladh
Chitheadh iadsan co-dhiubh e
(Hoginn oro horo illean horo eile)

Hoginn o, hoginn o, horo horo illean
Hoginn o, horo illean, hoginn o hoginn o

Tha lach is giadh is curracag
'Nan caraidean air a' mhachaire
(Hoginn oro horo illean horo eile)

Tha feannag air a crochadh suas
Ceangailt le ròpa
(Hoginn oro horo illean horo eile)

Tha coineanach 'sa ghainmheach
Na sheasamh, abair urchaire
(Hoginn oro horo illean horo eile)

Hoginn o, hoginn o, horo horo illean
Hoginn o, horo illean, hoginn o hoginn o
Ceann na duilleige
An deasachadh mu dheireadh: 2a dhen Mhàrt 2014 12:55:37

Source: https://www.foramnagaidhlig.net/?page=62