Faclan Òrain Runrig     -    Runrig Lyrics

Fòram na Gàidhlig > Goireasan / Resources > Òrain Runrig / Runrig Lyrics > A Dh'innse Na Firinn

A Dh'innse Na Firinn

1999

runrig-in-search-of-angels.jpg
 
In Search of Angels

Faclan aig Calum is Ruairidh Dòmhnallach

An cuala tu an naidheachd
A chuala mi an-dè
Tha an saoghal ga chraobh-sgaoileadh
Co shaoileadh a leithid!

A dh' innse na firinn
Cha chreidinn sa na briathran
Ceann na duilleige
An deasachadh mu dheireadh: 11d dhen Ghearran 2016 10:29:32

Source: https://www.foramnagaidhlig.net/?page=74