Bullshit Bingo

Bullshit Bingo

A bheil thu air do shàrachadh le coinneamhan fada? Seo beagan spòrs dhut ach an tèid iad seachad ann an dòigh nas tlachdmhoire.

Mas urrain dhut laptop a thoirt leat is coltas neochiontach ort fhathast, cluich air loidhne e is briog air na faclan. Mur as urrainn, clò-bhuail a' chairt seo is thoir leatsa i. Gach turas a chleachdas duine aon de na faclan faoin a tha oirre, cuir comharra air. Nuair a bhios loidhne chomharraichte agad, seas is èigh a-mach: "Bullshit!"

   

Chaidh a' chairt seo a chruthachadh le 25 faclan a-mach à .

Ma tha thu air mearachd a lorg no ma tha beachd agad air facal, nach cuir thu fios thugainn.

Cleachdaidh an geama seo JavaScript.

Bullshit Bingo ann an cànanan eile:

Beurla - Gearmailtis