Ràdh na Seachdaine 8 - Na gabh turas leatha!

Abairtean air an cruinneachadh leis a' Ghobaire agus eisimpleirean de an cleachdadh. Gabhadh sibh uile pàirt anns an deasbad. / Expressions collected by An Gobaire with examples of use. Everybody is welcome to join in the discussion.
An Gobaire
Posts: 669
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Ràdh na Seachdaine 8 - Na gabh turas leatha!

Unread postby An Gobaire » Wed Mar 17, 2010 12:53 am

Na gabh turas leatha!


Ma chanas cuideigin "Na gabh turas leatha" - a rèir an t-suidheachaidh, dh'fhaodadh gur e "Na bi ga creidsinn", no "Coma leat i" is ciall dha seo.

Ma bhios tè no fear ag innse sabhdag dhut (breug bheag), is tu ga creidsinn, no a' feuchainn ris a' char a thoirt àsad....dh'fhaoidte gun abair cuideigin seo riut gun fhios nach tèid do thoirt chun a' mhòintich!

Eisimpleir: Na gabh turas leatha, tha i a' tarraing àsad!

Ràdh Beurla as coltaiche ris....."Never mind her! She's just pulling your leg!"
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

Return to “Ràdh na Seachdaine”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest