Ràdh na Seachdaine 17 - Tachraidh ri uair...

Abairtean air an cruinneachadh leis a' Ghobaire agus eisimpleirean de an cleachdadh. Gabhadh sibh uile pàirt anns an deasbad. / Expressions collected by An Gobaire with examples of use. Everybody is welcome to join in the discussion.
An Gobaire
Posts: 669
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Ràdh na Seachdaine 17 - Tachraidh ri uair...

Unread postby An Gobaire » Wed Jun 30, 2010 1:10 am

A bheil cuimhne agaibh gun robh mi a' meòrachadh air abairt ainmeil nach robh air mo mheoghair cho math?

"Tachraidh na daoine ach cha tachair na cnuic"

An-dà, tha abairt eile ann 's a tha an aon bhrìgh oirre. Ach, tha an abairt seo nas fhasa a thuigsinn, nam bharail-sa.

Agus seo e ..."Tachraidh ri uair nach tachair ri aimsir."

'S e sean-fhacal a th' ann, a' ciallachadh gun tachair cuid de dhaoine aig a bheil dàimh shònraichte le tuiteamas, ged nach tachair feadhainn eile ri chèile a-chaoidh. 'S e is ciall dha aimsir san t-seagh seo ach "linn".

Sin agaibh e.. Tachraidh ri uair nach tachair ri aimsir.

Dè na sean-fhaclan/gnàth-fhaclan a th' ann an cànanan eile leithid Frangais, Gearmailtis, Spàinntis, Gàidhlig na h-Èireann 's a leithid a tha co-ionnan ri seo?

Beurla: They may meet in an hour who may not meet in an age.
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

Return to “Ràdh na Seachdaine”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest