Search found 17 matches

by Marine
Mon Aug 13, 2018 9:10 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 241167

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

'S buidhe dhut ! Feumaidh mi dòigh a lorg gus a bhith a' fuireach ann an Alba, is cinnteach. A bharrachd air sin... tha Gàidhlig ann an siud ! Tha an t-uisge ann an seo mu dheireadh thall. Lucky you ! I have to find a way to live in Scotland, that's for sure. Moreover, there is Gaelic there! It is f...
by Marine
Sun Aug 12, 2018 9:23 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 241167

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tha an t-sìde air a bhith uabhasach teth o chionn ghoirid. Làithean cho bruthainneach ! Bha mi nam fhallas is air mo losgadh (chan eil a’ ghrian a’ tighinn rium). Ged nach eil i fionnar idir, tha i fada nas fheàrr a-nis: blàth do chuid ach fhathast ro theth dhomhsa. The weather has been incredibly h...
by Marine
Fri Mar 23, 2018 5:10 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Comunn Gàidhlig na h-Eilbheis / Gaelic Association of Switzerland
Replies: 0
Views: 8625

Comunn Gàidhlig na h-Eilbheis / Gaelic Association of Switzerland

Tha dithis againn às an Eilbheis deònach air Comunn Gàidhlig na h-Eilbheis a chruthachadh. Gun ìre seo cha do rinn sinn càil ach bidh tachartasan ann anns an Eilbheis am bliadhna (Irish Open­air Tog­gen­burg, Scot­tish Colours ann an Winthertur, no Mànran a' cluich ann an Aarburg), 's dòcha gum faod...
by Marine
Fri Mar 23, 2018 4:42 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: fòrum-leughaidh / reading forum
Replies: 1
Views: 5819

fòrum-leughaidh / reading forum

Chunnaic mi gun robh Comhairle nan Leabhraichean dìreach air fòrum-leughaidh a chruthachadh. Tha e airson leughadairean Gàidhlig aig ìre sam bith.
Seo e : https://forum.gaelicbooks.org/
by Marine
Fri May 13, 2016 7:42 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 298774

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha fios agam a-nis dè an leabhar a bhios mi a' leughadh ann an aithghearrachd! 'S e an aon fhoillsichear a th' ann gu dearbh. Tha mi a' smaoineachadh gu bheil iad coltach ri chèile cuideachd. I know now which book I will be reading soon! It is the same publisher indeed. I think they are similar too...
by Marine
Fri May 13, 2016 7:03 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Halò!
Replies: 19
Views: 10676

Halò!

Fàilte ort Charlene ! Tha mi toilichte gu bheil daoine eile aig a bheil Fraingis an seo :D
by Marine
Fri May 13, 2016 6:47 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 298774

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

'S math sin ! Mòran taing a GhunChleoc, bidh sin glè fheumail dhomhsa !
by Marine
Fri May 13, 2016 12:16 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 298774

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mi mar cheist air dè an ath leabhar a dh'fheuchas mi ri leughadh ann an Gàidhlig. Tha mi beagan leisg nuair a tha mi a' leughadh agus cha toil leam a bhith a' rannsachadh cus fhacal san fhaclair. Sgeulachdan goirid 's dòcha... ? I am wondering what is the next book I will try to read in Gaelic. ...
by Marine
Mon Oct 21, 2013 7:46 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 241167

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

An Eilbheis. Mòran taing poor_mouse !

Air Disathairne bha an t-sìde grianach ach an-diugh tha i fliuch agus sgòthach a-rithist.
The weather was sunny on Saturday, but today it is wet and cloudy again.

Caite bheil thu a' fuireach ann an Alba a Fhaoileag ?
Where do you live in Scotland, Faoileag ?
by Marine
Mon Oct 21, 2013 7:35 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Group Skype for beginners
Replies: 58
Views: 40784

Re: Group Skype for beginners

Tapadh leat a Ghun Chleoc ! Tha Frangach agam ach tha mi ag ionnsachadh Gearmailtis. I'll take a look at your book ! In fact, I've recently found a book I really appreciate : Scottish Gaelic : level 1/ Muriel Fisher.

A Dhuglas, I think I'll join you for a try on November the 10th.
by Marine
Sat Oct 12, 2013 10:48 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Group Skype for beginners
Replies: 58
Views: 40784

Re: Group Skype for beginners

Tha thu ceart.
Tha e aig ochd uaireann (Alba) air Là na Sàbaid, a bheil sin ceart ?
I'll not be able come this Sunday. However, my level is one of a complete beginner as I don't know yet how to build my own sentences. I just know a few words and expressions.
by Marine
Sat Oct 12, 2013 7:04 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 241167

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tha i glè fhliuch ann an Elbheis. Tha an t-uisge ann an-dràsta.
by Marine
Sat Oct 12, 2013 7:01 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Group Skype for beginners
Replies: 58
Views: 40784

Re: Group Skype for beginners

Tapadh leat for the information ! I do know "Teach yourself Gaelic", I have an old version of it. I'll let you know when I have enough confidence.
Chi mi a-rithist thu !
by Marine
Sun Oct 06, 2013 9:09 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Group Skype for beginners
Replies: 58
Views: 40784

Re: Group Skype for beginners

Feasgar math ! I had a look at "An Litir Beag" and it is indeed too difficult for me. I've only had a few Gaelic lessons and it seems that I haven't yet enough vocabulary and grammar. So, I think I'll try to follow regularly "An Litir Beag" and when I'll feel that I could make something out of it, I...
by Marine
Thu Oct 03, 2013 9:27 am
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Group Skype for beginners
Replies: 58
Views: 40784

Re: Group Skype for beginners

Thank you for everything, that helps a lot ! Actually, I've recently started private lessons on Skype (I had tried to learn Gaelic on my own years ago but I had given up), however that is true that there isn't any possibility to practice Gaelic where I live. Many people don't even know it exists. So...