Search found 41 matches

by JoP
Mon Aug 08, 2011 3:52 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A bheil Gàidhlig na Siorrachd Pheairt Beò fhathast?
Replies: 9
Views: 4359

Re: A bheil Gàidhlig na Siorrachd Pheairt Beò fhathast?

Halò Is urainn diubh a lorg aisthig mu dhèidhinn an inbhe gaidhlig ann an Siorrachd Pairt aig: http://www.linguae-celticae.org/GLS_english.htm Co dhiù, chan eil an cànan beo an seo a-nise, agus ‘s na bruidhneadairean luchd-ionnsachaidh. Tha mi a' fiosrachadh, a bheil mic no nighnean de bruidhneadair...
by JoP
Sat Jan 16, 2010 7:09 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 209422

Tha an t-uisge a th'ann an diugh. Chaid an sneachda gu lèir. Thuit mo bhean air an deigh aig nollaig agus bhris i a gàirdean. Mar sin tha mi toilichte gu bheil na sneachda air a' dol. It is raining today. The snow has all gone. My wife fell on the ice at Christmas and broke her arm. So I am pleased ...
by JoP
Sun Nov 01, 2009 1:08 pm
Forum: Iarrtasan Eadar-theangachaidh
Topic: Can you help me please?
Replies: 3
Views: 4581

As a speaker of English gaelic (so don't trust my answer) I would suggest

do thusa gu bràth

is that right?
by JoP
Tue Apr 28, 2009 9:31 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Hallo
Replies: 17
Views: 8068

Murrayfield

Obh obh! Thèid mi (supposed to be the use of the future tense to indicate a repeated action) do Mhagh na Mhoireach (OK I made that up for Murrayfield) agus ‘s e Sassenach a th’annam, ach cha chreid mi nach ’s e gach duine aig Mhagh na Mhoireach neach-leanmhainn Hibs, mar sin an sin glè mhath. Tha mi...
by JoP
Fri Dec 12, 2008 8:14 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: no no air neo?
Replies: 12
Views: 1945

Tha mi a' tuigsinn...

Tha mi anns an fon-laimhe a-nis freagair mi ... Er ... Later

I understand what your saying
I'm replying on my mobile phone at the moment and will respond later (when I have my dictionary to hand) :)
by JoP
Wed Dec 10, 2008 12:24 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: no no air neo?
Replies: 12
Views: 1945

39. An robh thu faighneachd dhiom, air neo an e dìreach seantans a bh' ann an sin? Tha faireachdainn agam, a h-uile uair a thig mi a-steach san t-sreath seo, mar shuidheachadh far nach bi dithis dhaoine a' bruidhinn ris a chèile, 's iad a' cantainn nithean mar "INNIS DO DHÒMHNALL NACH EIL FHIOS AGA...
by JoP
Mon Dec 08, 2008 6:44 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: eadar-theangachaidhean
Replies: 102
Views: 24372

Tha mi a' cur an geall le bhith a' sgrìobhadh seo gun ceannaich mi biadh meadhan-latha do Neoni fad na dhà sheachdain a tha romhainn. Help! The dictionaries give 'ath' followed by the noun as meaning 'next'. Is this not a correct usage in this context? The above usage 'dhà sheachdain a tha romhainn...
by JoP
Mon Dec 08, 2008 1:50 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: eadar-theangachaidhean
Replies: 102
Views: 24372

mar a chanadh caraid dhomh à leòdhas; 31: By writing this I hereby commit myself to buying Neoni lunch for the next two weeks. 31: Le sgrìobhadh an seo chan eil mi a’ cur gnìomh mise a ceannach biadh meadhan-latha air neoni car an ath dha seachdainn Can anybody help me with getting 'commit' in this...
by JoP
Fri Dec 05, 2008 6:26 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: eadar-theangachaidhean
Replies: 102
Views: 24372

26: Right that's it. I'm off to play Grand Theft Auto 3 on my sleek gleaming black Playstation 3.[/i] 26. Ceart gu leòr! Tha mi a’ falbh Meirle Mhòr Auto 3 a chluiche air an Stéisean-Cluiche 3 dubh lannaireach agam Or something like that - how do you use two adjectives like 'black gleaming'? 27. I ...
by JoP
Wed Dec 03, 2008 1:23 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: eadar-theangachaidhean
Replies: 102
Views: 24372

24: Unless I find it I'll have to develop some talent after all. Can I buy some cheap on eBay? 24: Mura bheil mi gan lorg, feumaidh mi alt a thàrmachadh an déidh nan uile. A bheil mi ga ceannachadh gu soar air e-baigh? I'm struggling again with this one. How do I say 'some' in this type of sentence...
by JoP
Wed Nov 26, 2008 12:16 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: eadar-theangachaidhean
Replies: 102
Views: 24372

20: I might venture to Timbuktu for the next Mod there if my dad will lend me the keys to his velocipede. 20: Faodaidh mi a dhol do Thimbuctu air an ath Mhod an sin, ma bheir m’ athair iasad den iuchraichean a’ bhaidhsagal aige dhom I don't suppose that is remotely near correct but it was the best ...
by JoP
Tue Nov 25, 2008 5:21 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: eadar-theangachaidhean
Replies: 102
Views: 24372

JoP wrote:
17. ... "Arhoswch - mae'r coetsmon wedi cael ei daro gan fellt!"
Fanaibh!, tha am postillion air a bhualadh le dealanach

Or something like that possibly
by JoP
Tue Nov 25, 2008 1:15 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: eadar-theangachaidhean
Replies: 102
Views: 24372

Cèid wrote:I'll give this a try:

17. ... "Arhoswch - mae'r coetsmon wedi cael ei daro gan fellt!"
Is nobody going to try to tr*nsl*t* 'wait, my postillion has been struck by lightning' then?
by JoP
Sat Nov 22, 2008 11:01 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: eadar-theangachaidhean
Replies: 102
Views: 24372

14. An turas mu dheireadh fhuar mi litir fhior, aon bho mo sheanag, theab mi a tilgeadh anns an bòtaidh a thaobh is nach robh e mo chleachdadh a fhaighinn ach post- truilleis Struggling with that one I'm afraid - please put it right for me 15. But she had sent me a twenty pound note, so it was a goo...
by JoP
Sat Nov 22, 2008 8:04 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: eadar-theangachaidhean
Replies: 102
Views: 24372

Chuir an posta air chuimhne an clag an dorais le litir clàraichte am fad bha mi air an leabaidh fhathast

12. I got up and walked to the door. Who would send me a registered letter?