Dè tha dol aig an deireadh-seachdain?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
horogheallaidh
Maor
Posts: 207
Joined: Mon Nov 03, 2008 8:49 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: An t-Eilean Dubh

Dè tha dol aig an deireadh-seachdain?

Unread post by horogheallaidh » Fri Jan 20, 2012 1:59 pm

Gàidhlig

'S e Dihaoine a th'ann agus taing do shealbh! Dè tha sibh ris aig an deireadh-seachdain? Bithidh mi-fhìn trang leis an teaghlach, mar as abhaist, ach tha duil 'am gum faigh mi cothrom feasgar a-maireach 'son geama no dha pool a chluich agus pinnt no dha ri òl aig an aon àm.

Tha mi an dòchas gum bi deagh dheireadh-sheachdain agaibh cuideachd!

Beurla

It's Friday, thank goodness! What are your plans for the weekend? I will be busy with the family, as usual, but I hope to get the chance to play some games of pool tomorrow afternoon and drink a few pints too.

I hope you all have a good weekend too!Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Re: Dè tha dol aig an deireadh-seachdain?

Unread post by Gràisg » Fri Jan 20, 2012 5:47 pm

Mura bheil Parca nan Granndach, Inbhir Nis, reòta a-màireach bidh mise a' dèanamh air a' gheama eadar Clach na cudainn agus Inbhir Narann. Coma leamsa Caley agus a leithid sin 's ann le leag na Gaidhealtachd a gheibh thu "fìor" ball-coise - "reality football" mar a chanas iad.

If Grant Park in Inverness isn't frozen tomorrow I'll be heading for the game between Clach and Nairn. I couldn't give care less about Caley and the like. It's in the Highland league you get true soccer - "reality football" as they say in the other language.

AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Re: Dè tha dol aig an deireadh-seachdain?

Unread post by AlasdairBochd » Sat Jan 21, 2012 3:58 am

Bidh mi a' gearradh an fheòir feasgar. Feumaidh mi seo a dhèanamh a h-uile seachdain-deireadh tron t-samhradh.

I'll be cutting the grass this afternoon. I need to do this every weekend through the summer.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha dol aig an deireadh-seachdain?

Unread post by GunChleoc » Sat Jan 21, 2012 11:30 am

Cha dÈan mh fhìn `mòran. Tha mi beagan tinn :roll:

I won't be doing much. I'm a bit sick
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Re: Dè tha dol aig an deireadh-seachdain?

Unread post by AlasdairBochd » Sat Jan 21, 2012 11:45 am

Tha mi an dòchas gum bi thu fallain gu luath.

I hope you will be well soon.

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha dol aig an deireadh-seachdain?

Unread post by poor_mouse » Sat Jan 21, 2012 5:14 pm

AlasdairBochd wrote:Bidh mi a' gearradh an fheòir feasgar. Feumaidh mi seo a dhèanamh a h-uile seachdain-deireadh tron t-samhradh.

I'll be cutting the grass this afternoon. I need to do this every weekend through the summer.
Cha robh mi gur tuigsinn glè luath -- seadh, seo an t-samhradh a tha ann an Astràilia a-nis!
I've not understood you very fast -- yeah, it's the summer in Australia now!

Chaidh mise gu oifis a' phuist an-diugh airson na leabhraichean a chur dhan fheadhainn a tha a' fuireach ann na bailtean eile.
I went to the post office today to send the books to some people that live in other cities.

Feumaidh mi tìodhlac air choireigin a cheannach dha mo bhana-charaid a-màireach: bidh i leth-chiad bliadhna gu luath.
I must to buy some present for my friend tomorrow: she'll be 50 soon.
Eilidh -- Luchag Bhochd

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha dol aig an deireadh-seachdain?

Unread post by GunChleoc » Sun Jan 22, 2012 10:58 am

ann am bailtean eile.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Re: Dè tha dol aig an deireadh-seachdain?

Unread post by iolair » Sun Jan 22, 2012 5:19 pm

Chan eil planaichean gu sonraichte againn aig an deireadh-seachdain seo, agus tha e math air sgath 's gu bheil agam sneachd gu leor a "shoveling".
Chuir sia orleach de shneachd an-dè. Feumaidh mi cuideachd a' thoirt dhan seann tè a tha a' fuireach ri ar taobh. Tha ise ro shean airson "shoveling" (agus chan eil mise cho òg nas motha!).

We don't have special plans this weekend, and it is a good thing because I have plenty of snow to shovel. Six inches of snow fell yesterday. I have to help the elderly woman who lives next door to us. She is too old for shoveling (and I and not so young either!).

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha dol aig an deireadh-seachdain?

Unread post by poor_mouse » Sun Jan 22, 2012 6:07 pm

GunChleoc wrote:ann am bailtean eile.
!!!
Mòran taing!
Eilidh -- Luchag Bhochd

AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Re: Dè tha dol aig an deireadh-seachdain?

Unread post by AlasdairBochd » Mon Jan 23, 2012 10:59 am

poor_mouse wrote:
AlasdairBochd wrote:Bidh mi a' gearradh an fheòir feasgar. Feumaidh mi seo a dhèanamh a h-uile seachdain-deireadh tron t-samhradh.

I'll be cutting the grass this afternoon. I need to do this every weekend through the summer.
Cha robh mi gur tuigsinn glè luath -- seadh, seo an t-samhradh a tha ann an Astràilia a-nis!
I've not understood you very fast -- yeah, it's the summer in Australia now!
Tha a t-samhradh ann gu dearbh. Tha sinn bun os cionn an-seo ;

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha dol aig an deireadh-seachdain?

Unread post by poor_mouse » Mon Jan 23, 2012 12:21 pm

... agus tha falt a' snàmh san adhar ... :mc:

Feumaidh sibh a bhith glè fhaiceallach! :D
Eilidh -- Luchag Bhochd

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Re: Dè tha dol aig an deireadh-seachdain?

Unread post by Neas Olc » Sat Feb 04, 2012 6:22 am

Bithidh clas Gàidhlig ann madainn Disathairne, agus gèam ball-coise san fheasgair. Chan eil fhios a'm dè nì mi là na sabaid.

Thrissel
Posts: 647
Joined: Wed Jun 24, 2009 10:33 pm
Language Level: eadar-mheadhanach
Location: Glaschu

Re: Dè tha dol aig an deireadh-seachdain?

Unread post by Thrissel » Sat Feb 04, 2012 4:54 pm

Either air an fheasgar or simply feasgar - unlike with madainn or oidhche, you don't need the preposition and article to say "in the evening/this evening".

Latha/Là na Sàbaid. The grave accent is trebly important here because (1) it shows different pronunciation (2) it shows different meaning (3) it's somebody's favourite example of the latter :priob:

Post Reply