A ceithir (#4) - Càit an deach sibh an-uiridh?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
conmaol
Posts: 54
Joined: Wed Dec 08, 2010 12:37 am
Location: Dùn Èideann

A ceithir (#4) - Càit an deach sibh an-uiridh?

Unread post by conmaol » Tue Feb 07, 2012 1:12 am

Càit an deach sibh an-uiridh? [Where did you go last year?]

Sgrìobhaibh rudeigin anns a' Ghàidhlig neo anns a' Bheurla, neo anns a' Ghàidhlig agus a' Bheurla! [Write something in Gaelic or in English, or in a mix of Gaelic and English]. If you don't know how to say something, just ask.

Watch this to get some ideas -

http://www.learngaelic.net/sol/episodes/12/index.jspconmaol
Posts: 54
Joined: Wed Dec 08, 2010 12:37 am
Location: Dùn Èideann

Re: A ceithir (#4) - Càit an deach sibh an-uiridh?

Unread post by conmaol » Tue Feb 07, 2012 1:28 am

Chaidh mi dhan Hearadh leis an teaghlach agam air saor-làithean. Bha sin as t-samhradh. Bha an t-sìde brèagha. [I went to Harris with my family on holiday. That was in the summer, and the weather was beautiful.]

Cha deach mi a-null thairis, ach aon turas do Lunnainn. [I didn't go abroad at all, except for one trip to London ;-]

Lìosa
Posts: 26
Joined: Sun Jan 01, 2012 6:29 am
Language Level: Beginner
Location: Southern United States

Re: A ceithir (#4) - Càit an deach sibh an-uiridh?

Unread post by Lìosa » Tue Feb 07, 2012 1:29 am

Chaidh mi a Dùn Éideann...Florida! :priob:

Yes, there is a town in Florida called Dunedin. My husband's family lives there. :)

conmaol
Posts: 54
Joined: Wed Dec 08, 2010 12:37 am
Location: Dùn Èideann

Re: A ceithir (#4) - Càit an deach sibh an-uiridh?

Unread post by conmaol » Tue Feb 07, 2012 1:35 am

Cha robh fhios agam gu bheil Dùn Èideann eile ann am Florida. A bheil e brèagha an-seo? [I didn't know there was another Edinburgh in Florida. Is it nice there?]

Lìosa
Posts: 26
Joined: Sun Jan 01, 2012 6:29 am
Language Level: Beginner
Location: Southern United States

Re: A ceithir (#4) - Càit an deach sibh an-uiridh?

Unread post by Lìosa » Tue Feb 07, 2012 3:08 am

It is nice there. :) They're very proud of their Scottish heritage...that's where I started playing the bagpipes, too. :D

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: A ceithir (#4) - Càit an deach sibh an-uiridh?

Unread post by poor_mouse » Tue Feb 07, 2012 6:36 am

An dualachas Albhnach anns na Stàitean Aonaichte, pìobadairean agus msaa -- tha sin sgoinneil gu dearbh!

Cha deach mi a-null thairis cuideachd, cha deach mi fada bhon taigh agam idir.
Chaidh mi a bhaile bheag faisg air Dùn Pheadair (St-Petersburg) còmhla ri mo mhàthair as t-Samhradh.
Bha am baile seo thall thairis eadar naoi ceud deug ochd deug agus naoi ceud deug 's dà fhichead ged-tà.
B' e an tìr Fhionnlannach san àite seo, Terijoky.
Tha Zelenogorsk an t-ainm a tha air a-nis; tha e a' ciallachadh 'am baile gorm' (green town, because of trees etc, so I think gorm and not uaine, a bheil sin ceart?).
Eilidh -- Luchag Bhochd

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4492
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: A ceithir (#4) - Càit an deach sibh an-uiridh?

Unread post by GunChleoc » Wed Feb 08, 2012 12:18 pm

Chaidh mi a dh'Arcaibh an-uiridh. Chòrd na tursachan aig Brodgar rinn glan!
I went to Ornkey last year. We really liked the standing stones at Brodgar


Chaidh mi dha na Hearadh - I think

a Dhùn Èideann

An dualachas Albannach

Cha deach mi a-null thairis nas motha - you use cuideachd only for the positive sense. Or in a direct reply you could say:
Cha deach (a-null thairis) no mise

'S e Zelenogorsk an t-ainm a tha air a-nis

Saoilidh mi gu bheil "gorm" ceart. - I think "gorm" is correct.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: A ceithir (#4) - Càit an deach sibh an-uiridh?

Unread post by poor_mouse » Wed Feb 08, 2012 3:01 pm

Mòran taing!
Eilidh -- Luchag Bhochd

Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Re: A ceithir (#4) - Càit an deach sibh an-uiridh?

Unread post by Seonaidh » Thu Feb 09, 2012 10:48 pm

Chaidh mi 's mo mhac dhan Èirinn an-uiridh. Beul Feirsde - Drochaid an Atha - Newgrunge - Baile Atha Cliath - Port Luirge - Corcaigh - Luimneach - Am b'Urrainn - Creagan na Mohair - Inis - Baile Atha Cliath agus dhachaigh tron Chuimrigh. Cha chuala sinn mòran Gaeilge

Me'n me son went to Ireland last year. Belfast-Drogheda [Droichead Atha] - Newgrunge -Dulyn -Waterford - Cork - Limerick - your Burren - the Mohair Cliffs - Clare -Dublin and home through Wales. We didn't hear much Irish

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: A ceithir (#4) - Càit an deach sibh an-uiridh?

Unread post by poor_mouse » Fri Feb 10, 2012 7:41 am

Sgrìobh mi sin a-rithist a-rèir nan ceartachaidhean le GunChleoc:
An dualachas Albannach anns na Stàitean Aonaichte, pìobadairean agus msaa -- tha sin sgoinneil gu dearbh!

Cha deach a-null thairis no mise, cha deach mi fada bhon taigh agam idir.
Chaidh mi a bhaile beag faisg air Dùn Pheadair (St-Petersburg) còmhla ri mo mhàthair as t-Samhradh.
Bha am baile seo thall thairis eadar naoi ceud deug ochd deug agus naoi ceud deug 's dà fhichead ged-tà.
B' e an tìr Fhionnlannach san àite seo, Terijoky.
'S e Zelenogorsk an t-ainm a tha air a-nis; tha e a' ciallachadh 'am baile gorm' oir a tha mòran chraobhan ann (a bheil sin ceart?).
Last edited by poor_mouse on Fri Feb 10, 2012 8:34 pm, edited 3 times in total.
Eilidh -- Luchag Bhochd

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4492
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: A ceithir (#4) - Càit an deach sibh an-uiridh?

Unread post by GunChleoc » Fri Feb 10, 2012 12:46 pm

Glè mhath! :D

Rud no dhà fhathast co-dhiù:

An dualachas Albannach ;)

Something else I overlooked:

Chaidh mi a bhaile beag - a/do only lenites the following word and doesn't reach beag

mòran chraobhan - mòran is a noun, so craobhan needs to be in the genitive
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: A ceithir (#4) - Càit an deach sibh an-uiridh?

Unread post by poor_mouse » Fri Feb 10, 2012 1:49 pm

Obh-obh, tha mi a' faicinn gur e facal doirbh dhomh, an 'Albannach' seo!

Agus tha mi a' tuisleadh air an t-sèimheachadh gach uair no gach dàrna uair, tha mi a' smaoineachadh. :(

Ceartaichidh mi seo anns an àite shuas (???)
Eilidh -- Luchag Bhochd

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4492
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: A ceithir (#4) - Càit an deach sibh an-uiridh?

Unread post by GunChleoc » Fri Feb 10, 2012 4:52 pm

Tha bh aig an Albannach agad fhathast. Is dòcha nach toil leis thu ged a tha thu ag ionnsachadh an cànan aige? Abair droch isean! :lol:

Your Scotsman still has a bh. Maybe he doesn't like you, although you are learning his language? What a bad boy!
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: A ceithir (#4) - Càit an deach sibh an-uiridh?

Unread post by poor_mouse » Fri Feb 10, 2012 8:34 pm

Tha gu dearbh! :lol:
Eilidh -- Luchag Bhochd

Fear na coille
Posts: 40
Joined: Sun Jan 01, 2012 9:53 pm
Language Level: meadhonach
Location: Ft. Pierce, Fl

Re: A ceithir (#4) - Càit an deach sibh an-uiridh?

Unread post by Fear na coille » Wed Feb 15, 2012 7:52 am

Chaidh mi fhèinn agus mo bhean gu Juniper Springs, roinn den Coille Nàiseanta Ocala. B e am mìos nam pòg a bh'ann. Bha an àm glè shònraichte, àm airson cuimhne ri togail.
Myself and my wife went to Altamont Springs, part of the Ocala National Forest. It was our honeymoon. The time was very special, time for memory to be built.

Post Reply