Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4586
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Thu Dec 24, 2015 12:55 pm

Nollaig chridheil dhuibh uile!

Merry Christmas to you all


Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

faoileag
Maor
Posts: 1505
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by faoileag » Fri Dec 25, 2015 4:02 am

Agus bhuamsa! :D

(Agus dhut fhèin, a GhC! :priob: )

DomhnallDorcha
Posts: 24
Joined: Thu Apr 09, 2015 7:47 pm
Language Level: Beginner
Corrections: I'm fine either way
Location: London

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by DomhnallDorcha » Fri Jan 01, 2016 6:57 pm

Bliadhna mhath ùr. Tha mi a' còcaireachd dinnear.
Happy New Year. I am cooking dinner

MarcMacUilleim
Posts: 120
Joined: Fri Jun 27, 2014 1:16 pm
Language Level: Fluent
Corrections: I'm fine either way
Location: Europe

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by MarcMacUilleim » Fri Jan 01, 2016 7:04 pm

DomhnallDorcha wrote:Bliadhna mhath ùr. Tha mi a' còcaireachd dinnear.
Happy New Year. I am cooking dinner
Dè a tha air a' chlàr-bidh a-nochd? / What's on the menu tonight?

DomhnallDorcha
Posts: 24
Joined: Thu Apr 09, 2015 7:47 pm
Language Level: Beginner
Corrections: I'm fine either way
Location: London

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by DomhnallDorcha » Fri Jan 01, 2016 7:14 pm

Feasgar math Marc, Am bi sinn ag ith mairtfheòil ròsta, buntàta, sprouts agus Yorkshire pudd.
Don't know gaelic for sprouts or Y.pudding

MarcMacUilleim
Posts: 120
Joined: Fri Jun 27, 2014 1:16 pm
Language Level: Fluent
Corrections: I'm fine either way
Location: Europe

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by MarcMacUilleim » Fri Jan 01, 2016 7:22 pm

DomhnallDorcha wrote:Feasgar math Marc
a Mhairc.
DomhnallDorcha wrote:Am bi sinn ag ith
Bidh sinn ag ithe... Am bi sinn ag ithe would be the way of asking "Will we be eating...?"
DomhnallDorcha wrote:sprouts agus Yorkshire pudd.
Don't know gaelic for sprouts or Y.pudding
http://www.faclair.com/?txtSearch=brussel%20sprout

I imagine they'd just use the English for Yorkshire pudding, though a purist might suggest "marag Yorkshire". Yorkshire pudding isn't really pudding, though, at least not in the way that marag is... :D

DomhnallDorcha
Posts: 24
Joined: Thu Apr 09, 2015 7:47 pm
Language Level: Beginner
Corrections: I'm fine either way
Location: London

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by DomhnallDorcha » Sun Jan 03, 2016 1:30 pm

Tha mi a' sgriobhadh air an Web-site seo an-drasda ach às a dhèidh seo bidh mi ag eisdeachdri Litir Bheag air BBc Radio Nan Gàidheal ,Tasglann.
I am writing on this web site now but later on I will be listening to Litir Bheag on Radio Nan Gàidheal, archive.
Aig a' cheart am bidh mi a' leughadh a "programme transcript".
At the same time I will be reading the programme transcript.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4586
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Mon Jan 04, 2016 12:54 pm

Tha ainm Gàidhlig air "York" ann.

There is a Gaelic name for York.

Mar sin, 's e "Siorrachd Eabhrac" a tha air "Yorkshire".
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Thu Jan 07, 2016 11:45 am

'S e Nollaig a tha ann an-diugh san Eaglais againne. Bha sinn san Eaglais oidhche an-raoir.
Agus tha mi a' fònadh gu mo chairidean fad an latha.
Nollaig chridheil dhuibh uile! :D

There's Christmas today in our Church. We were in the church last night.
And I am calling to my friends on the phone all the day long.
Merry Christmas to you all!
Eilidh -- Luchag Bhochd

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4586
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Thu Jan 07, 2016 5:43 pm

Nollaig chridheil agus dhutsa!

Merry Christmas to you too!
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

ithinkitsnice
Posts: 101
Joined: Wed Oct 21, 2015 1:51 pm
Language Level: Tha mi, no, um, 's e… ?
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by ithinkitsnice » Fri Jan 22, 2016 3:05 am

Bu chòir dhomh a bhith sa' leabaidh an dràsta, ach tha mi na shuidhe an seo ag ithe cereal agus coimhead air 'DIY le Donnie' air an tele. Tha mi smaoinachadh gum bi gabhaidh mi* beagan uisge-beath an toiseach ge-tà. Gabhaidh.

I should be in bed now, but I'm sitting here eating cearal and watching 'DIY le Donnie' on the telly. I think I'll have a whiskey first though. Yes.

* particularly wondering about this, had a stab but I don't imagine it's correct.

MarcMacUilleim
Posts: 120
Joined: Fri Jun 27, 2014 1:16 pm
Language Level: Fluent
Corrections: I'm fine either way
Location: Europe

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by MarcMacUilleim » Fri Jan 22, 2016 3:56 am

Tha mi a' smaoineachadh gun gabh mi...

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4586
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Fri Jan 22, 2016 9:02 pm

tha mi na shuidhe => tha mi nam shuidhe
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

ithinkitsnice
Posts: 101
Joined: Wed Oct 21, 2015 1:51 pm
Language Level: Tha mi, no, um, 's e… ?
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by ithinkitsnice » Sun Jan 24, 2016 7:40 pm

Rinn mi poit mhòr brota na h-Alba (no 'Albannach?)* le cearc an diugh, ach chuir mi i dìreach sa' fhrids a chionn tha fuigheall coiridh (Bidh Innseanach) gu leòr againn bho a-raoir agus tha mi smaoineachadh gum bi ag ith sin a-rithist a-nochd. 'S abhaist dhom 's toil leam** i a dhèanamh le feòil-uain no feòil-chaorach ach chan urrainn dhut iad a dh'fhaighinn ann an Tesco agus 's e Didòmhnaich a bh' ann an diugh, ma-thà bha am bùth bùidseir dùinte. Bith i mhath a dh'aindeoin chùis (no 'air cor air bith'?)***.

Dè an seòrsa brot a 's fhearr leibh?

I made Scotch Broth with chicken today, but I've put it straight in the fridge because we've got plenty leftover curry from last night and I think we'll have that again tonight. I usually like to make it with lamb or mutton, but you can't get them in Tesco and it's Sunday today so the Butcher's shut. It'll be good anyhow.

What's your favourite kind of soup?


* Dè a Gàidhlig a tha air 'Scotch Broth'?
** this feels like a bit of a grammar crash
*** I dug these phrases up from the learngaelic dictionary, any good?

MarcMacUilleim
Posts: 120
Joined: Fri Jun 27, 2014 1:16 pm
Language Level: Fluent
Corrections: I'm fine either way
Location: Europe

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by MarcMacUilleim » Mon Jan 25, 2016 12:02 am

In England, English muffins are just called muffins.
In France, French fries are just called fries.
In Belgium, Belgian waffles are just called waffles.

In Scotland, Scotch broth is just called broth. When my granny made a pot of broth, it was Scotch broth that she made, and she'd have wondered what you were talking about if you'd suggested that she might have made any other sort of soup. Typically, this would be on a Monday from the left-overs from Sunday dinner, which the English now call Sunday lunch. So, if we'd had chicken for Sunday dinner, then the broth would have been made from chicken. But it was still broth!

Post Reply