Mo sgeul / My story

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Mo sgeul / My story

Unread post by *Alasdair* » Tue Jun 10, 2008 12:03 am

Hàlo a h-uile duine.
Mar sin, tha mi ag ionnsachadh a' Ghàidhlig bho chionn ceithir mìosan deug a-nis ach carson? Cha robh fìos agam carson a bha mi ag ionnsachadh a' Ghàidhlig.
Uill, a-nis, tha fìosam carson agus bith mi innse dhuibh! Sgrìobhaidh mi sgeulachd ghiorid mu dheidhinn carson a tha mi ag ionnsachadh a' Ghaidhlig. Tha mi 'n dòchas gum bi e math agus beagan ceart! Hàhà!

Innis dhomh ma dean mi mearachdan, mas e ur toil e.

I have been learning Gaelic for 14 months but i didn't know why. Well, now i do and i am going to write a short story about it. I hope it is good and just a little bit correct.

Please tell me if i make mistakes.


Mo Thuras - An àm a lorg mi a’ Ghàidhlig.

Nuair a bha mi aon bliadhna deug a dh’aois chaidh mi dhan Eilean Sgìtheanach, ann an Cèitean, còmhla ri mo mhàthair ‘s m’àthair. Chaidh sinn anns a’ chàr, bha mi crùibte air chùl m' àthair, agus bha an turas fad na seachd uairean à Dolair dhan Eilean Sgìtheanach – Chunnaic mi mòran nithean gun robh inntinneach agus brèagha.
An toiseach, chaidh sinn a Shruighlea, dha na bùthan, gu cheannach biadh agus deochannan airson an turas. An dèidh, dhràibheadh sinn dhan Chrìon Làraich. Fhad ‘s a bha sinn anns a’ Chrìon Làraich chaidh sinn a “Cafaidh Brèagha”, air an t-sràid àrd. Ghabh mi bainne agus briosgaid bheag – ‘S e briosgaid math a bh’ann. Nuair a bha sinn deiseil aig an cofaidh, lean sinn air adhart... An ath stad – An Gearasdan!
“Do you not think it is so lovely here?” thuirt mo mhàthair.
“Yes, it sure is”, dh’fhreagairt mi. Bha i ceart, bha e cho bhrèagha an sin – beanntan, aibhnichean, taighean fàsail... Bha e an dèidh sin bhrath mi na post-seòlaidhean – Bha iad ann an cànan neònach! “Hmmm, what is that?”, smaoinich mi. “Mum, what language is that sign in?”, dh’fhaighneachd mi.
“Well, it is in English but under that it is in Gaelic. I’ll be darned if i understand any of it, but it looks nice”, thuirt i le gàire.
A-rithist, bha i ceart - Bha “a’ chànan neònach” snog agus, dhomh-sa, inntinneach... Bha mi hooked! Airson an ath uair, bha mi nam cadal. Bha i cho shìthneil...

Gidheadh, san Ghearasdan bha e glè thrang... bha ‘n sin mòran duine.


I will add to it day after day. Feel free to comment. Just don't expect a peice of art work :priob:
Last edited by *Alasdair* on Tue Jun 17, 2008 11:34 pm, edited 11 times in total.Tearlach61
Maor
Posts: 206
Joined: Sun Sep 23, 2007 5:30 am
Location: Juneau
Contact:

Unread post by Tearlach61 » Tue Jun 10, 2008 1:42 am

Beagan ceartachadh:

"Cha do fìosam..."

"Cha robh fios agam" neo "cha robh fios 'am"

Chan eil mi cinnteach ma thèid 'fios' a sheimhreachadh gus nach tèid ge-ta.

"Cuin a bha mi aon deug a dh’aois chiadh mi dhan t-Eilean Sgìtheanach"

Nuair a bha mi...

'S ann airson ceistean a tha am facal 'cuin' (the word cuin is for questions).

...aon bliadhna dheug ....

... chaidh mi dhan Eilean Sgitheanach (as aonais an T), 'S ann dhan tuiseal ainmeach a tha an litir T. (without the T, the letter T is for the nominative case).

Chuck

Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Unread post by Seonaidh » Wed Jun 11, 2008 11:30 pm

Chan eil mi cinnteach, ach tha mi a' cridsinn nach eil sràc air an "i" ann an "Sgitheanach".

Co-dhiù, dè thachair an uair sin? An do dh'fhuirich thu anns an eilean airson iad an drochaid a thogalach? Am faic thu "Nessie" air an làithean-saora aice? Am faic thu "Skye-TV"? Tha sinne a' fuireach...

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4586
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Thu Jun 12, 2008 11:00 am

aon lenites: aon bhliadhna deug

Watch your vowels:

bho chionn

Sgrìobhaidh

ghoirid


And gu/gum/gun is followed by the dependent form:

Tha mi 'n dòchas gum bi


'S e tòiseachadh math a th' ann!
It's a good beginning
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Tue Jun 17, 2008 12:22 am

Update: Next two paragraphs added.
Mistakes: Probably a lot... :)

Tearlach61
Maor
Posts: 206
Joined: Sun Sep 23, 2007 5:30 am
Location: Juneau
Contact:

Unread post by Tearlach61 » Tue Jun 17, 2008 4:10 am

corra molaidhean:

an àite 'a' chiad' (seo eadar-theangachadh bho 'first' ann an Gàidhlig) chanainn-sa: an toiseach

chiadh sinn = chaidh sinn

... a Sruighlea = a Shruighlea, a (do>a) lenites.

...dhan bhùthan = dhan bhùth, neo dhan na bùthan (not quite certain how 'dhan na bùthan'would be spelt though).

Ghabhail mi bainne = Ghabh mi bainne, past tense.

cànan cèin = an e cànan cèin a th' anns a' Ghàidhlig ma 's ann à sgìre sin fhèin a tha i? As I understand it, cànan cèin means foreign language. But it's not really foreign since it comes from that area. I'm not sure what you'd say instead, cànan nach b'aithne dhomh maybe.

Bha “a’ chànan cèin” snog agus, airson mi, inntinneach

instead of airson mi, you would say 'air mo shon-sa', but for what you are saying, you would instead say: dhomh-sa, i.e. to you or in your opinion.

I am sure others might have some other suggestions.

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Tue Jun 17, 2008 5:35 pm

Bha e anmoch nuair sgrìobh mi an sgeul - 0100... Tha sin mo leisgeul airson na mearachdan gòrach!

Gidheadh, saoilidh mi gu bheil "dhan bhùthan" cearr:

Do + am = dhan
Bùth (s)>bùthan (pl)
Dhan (+len.) = bhùthan
dhan bhùthan
- "To the shops"

Was late when i wrote it, that is my excuse!

faoileag
Maor
Posts: 1505
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Unread post by faoileag » Tue Jun 17, 2008 10:17 pm

Tearlach:
...dhan bhùthan = dhan bhùth, neo dhan na bùthan (not quite certain how 'dhan na bùthan'would be spelt though).
don/dhan bhùth = to the shop (singular), short for do/dha +a' bhùth (do and dha are alternatives forms, both used)

do/dha na bùthan (or: bùithtean, alternative form, and the one I would instinctively use) = to the shops
(na= 'the' plural)

don/dhan only works in the singular, Alasdair.


You're doing very well, though! It must have taken you ages, so no wonder you were at it late! :lol:

If you're ambitious, and leave the 'safety zone' of what you have actually learned so far and know is right, then you will automatically make mistakes which arise from grammar or idiomatic points you have never covered. But that is certainly one way to learn, if you don't get too frustrated and you follow up on the corrections you're given. :D

Tearlach61
Maor
Posts: 206
Joined: Sun Sep 23, 2007 5:30 am
Location: Juneau
Contact:

Unread post by Tearlach61 » Wed Jun 18, 2008 3:55 am

This is an instance when GOC's spelling conventions are not helpful.

In older books you'll see variations of the following:"

d'an

dh'an

dan

don

They are all expressing do + an

So if you're having bùthan, it can't be dhan, it would be "do na", or "dhan na," but what it's really representing is do + na.

Until I flipped through an older book and saw how they did it, to me it was just an other grammar rule to remember. But when I saw the older spelling conventions, it made sense.

Chuck

Post Reply