Ràdh na Seachdaine 5

Abairtean air an cruinneachadh leis a' Ghobaire agus eisimpleirean de an cleachdadh. Gabhadh sibh uile pàirt anns an deasbad. / Expressions collected by An Gobaire with examples of use. Everybody is welcome to join in the discussion.
An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Ràdh na Seachdaine 5

Unread post by An Gobaire »

Chan e sin dheth an-diugh e.

Dè is ciall dha seo ma-tà?

'S e seo abairt bheag sgiobalta gus cantainn nach eil rudeigin a' tighinn air cuspair no cùis air choireigin.

Chan e sin dheth an-diugh e - Chan eil sin buntainneach don chùis. - Chan eil sin a' tighinn air a' chuspair seo.

No ann am faclan formeil - Chan eil sin nar taic *Dwelly.

Ràdh Beurla coltach ris - That's neither here nor there.


Dèan buil cheart de na fhuair thu!
faoileag
Maor
Posts: 1505
Joined: Fri Jan 25, 2008 12:19 am

Unread post by faoileag »

Tha mi a' tuigsinn do mhineachadh, ach chan eil mi cinnteach a bheil mi a' tuigsinn an abairt fhèin.

Dè an gràmar an sin? :mc:
An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Unread post by An Gobaire »

Gheibhear structaran co-ionnan an seo:
"chan e Dia nan gleann e"
bho làrach-lìn eaglais shaor a' Bhac.

Seo bho litir do luchd-ionnsachaidh:
Aig deireadh na bliadhn' an-uiridh (Litir 80), dh'innis mi dhuibh mu dheidhinn Dail an Eich, ainm-àite an seo ann an Inbhir Nis. Chan e sin a-mhàin e do a leithid, ge-ta. Tha dà àite eile anns a' bhaile a tha ainmichte airson eich, ged nach eil am facal each a' nochdadh annta.
Dèan buil cheart de na fhuair thu!
faoileag
Maor
Posts: 1505
Joined: Fri Jan 25, 2008 12:19 am

Unread post by faoileag »

Ceart gu leòr, tha mi a' tuigsinn an dà eisimpler seo ('S e X e, chan e Y iad, etc), ach chan eil mi cinnteach dè a tha 'dheth' a' ciallachadh anns an abairt. = de? 'sin de an-diugh'??? Rud a tha freagarrach d' an-diugh?
An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Unread post by An Gobaire »

Ò seadh. Sin agad e.

THa 'dheth' a' ciallachadh 'de'.

Chan e sin de an-diugh e.

Chan e sin dheth an-diugh e.

Chanainn nach eil 'de' a' ruith air an teanga cho rèidh 's a tha 'dheth' san abairt seo.
Dèan buil cheart de na fhuair thu!
faoileag
Maor
Posts: 1505
Joined: Fri Jan 25, 2008 12:19 am

Unread post by faoileag »

Taing dhut - sin a bha mi mi a' smaoineachadh. :D
Post Reply