Ràdh na Seachdaine 11 - Às/Air a cheann fhèin

Abairtean air an cruinneachadh leis a' Ghobaire agus eisimpleirean de an cleachdadh. Gabhadh sibh uile pàirt anns an deasbad. / Expressions collected by An Gobaire with examples of use. Everybody is welcome to join in the discussion.
An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Ràdh na Seachdaine 11 - Às/Air a cheann fhèin

Unread post by An Gobaire »

Bidh feadhainn agaibh eòlach air an abairt "air a cheann fhèin" no "air a ceann fhèin", ga h-ùisneachadh mar seo:

Bha e ag obair na fhear-gnothaich aig companaidh mòr fad bliadhnaichean, ach tha e ag obair air a cheann fhèin a-nis.

Ach, an tug sibh fa-near riamh gu bheil diofar ann eadar "air a cheann fhèin" agus " às a cheann fhèin"?

Nuair a bhios tu a' dèanamh rudan "às do cheann fhèin", 's ann a tha thu gan dèanamh le do thionnsgalachd fhèin no aig saorsa do thoile fhèin.

Ach, nuair a bhios tu a' dèanamh rudan "air do cheann fhèin", tha thu gan dèanamh "air do shon fhèin".


Dèan buil cheart de na fhuair thu!
faoileag
Maor
Posts: 1505
Joined: Fri Jan 25, 2008 12:19 am

Re: Ràdh na Seachdaine 11 - Às/Air a cheann fhèin

Unread post by faoileag »

Am faodadh mi 'Off your own bat' a ràdh air?

Abairt gu math feumail, dhomhsa, co-dhiù! :spors:
Post Reply