Ràdh na Seachdaine 13 - Daoine

Abairtean air an cruinneachadh leis a' Ghobaire agus eisimpleirean de an cleachdadh. Gabhadh sibh uile pàirt anns an deasbad. / Expressions collected by An Gobaire with examples of use. Everybody is welcome to join in the discussion.
An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Ràdh na Seachdaine 13 - Daoine

Unread post by An Gobaire »

Bha mi a' bruidhinn ri boireannach an-diugh a tha na Gàidheal ann am bùth ann an Caol Loch Aillse.

Bha sinn a' còmhradh mu dheidhinn cuideigin san teaghlach aice as aithne dhomh. Agus, nuair a fhuair mi a-mach gur ann a bha i càirdeach ris, thuirt mi "Saoghal beag, nach e!"

Agus, fhreagair am boireannach - "'S e! Tachraidh na daoine ach cha tachair na cnuic!", no rudeigin dhen t-seòrsa seo.

Bha mi eòlach air an ràdh , oir 's e sean-fhacal ainmeil a th' ann air a' Ghàidhealtachd co-dhiù. Ach, cha robh mi riamh eòlach air ciamar a chuirinn an cleachdadh e, nan cuirinn idir e!"

Co-dhiù, saoilidh mi gun tuig sibh seo agus an seagh sa bheilear ga chleachdadh bhon chòmhradh beag seo shuas.
Dèan buil cheart de na fhuair thu!
Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Re: Ràdh na Seachdaine 13 - Daoine

Unread post by Seonaidh »

An Gob wrote:Bha sinn a' còmhradh mu dheidhinn cuideigin san teaghlach aice as aithne dhomh. Agus, nuair a fhuair mi a-mach gur ann a bha i càirdeach ris
Nach eil dùil gum bi cuideigin san teaghlach càirdeach? Daoine no cnuic, chan eil mi a' tuigsinn seo.
An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Re: Ràdh na Seachdaine 13 - Daoine

Unread post by An Gobaire »

Tha gu dearbha! Ach, tha mi a' toirt iomradh air ais dhan mhòmaid seo far an d' fhuair mi a-mach gu bheil e san teaghlach aice...'s e dòigh eile a th' ann airson sin a ràdh ach "càirdeach"!

Co-dhiù, nam biodh cothrom agam air a dheasachadh a-rithist, chuirinn "bhon chòmhradh bheag seo shuas" cuideachd!
Dèan buil cheart de na fhuair thu!
Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Re: Ràdh na Seachdaine 13 - Daoine

Unread post by Seonaidh »

Tha mi 'n dòchas gum bi na daoine agad a' sreapadh nan cnoc aca gu ceart!
An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Re: Ràdh na Seachdaine 13 - Daoine

Unread post by An Gobaire »

Chan eil mi fhìn buileach cinnteach mu dheidhinn na h-abairt seo. Ach, 's e fìor eisimpleir a tha seo de mar a chaidh a chleachdadh ann an còmhradh ceart le tè aig a bheil Gàidhlig bhon ghlùin a chaidh thogail anns na Hearadh bho chionn còrr is 50 bliadhna.

Chan eil mi air atharrachadh sam bith a chur air ach a' mìneachadh an t-seagh san deach a chleachdadh..mar sin, ma tha trioblaid sam bith agad leis an sin..thalla agus ith do bhoneid!
Dèan buil cheart de na fhuair thu!
Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Re: Ràdh na Seachdaine 13 - Daoine

Unread post by Seonaidh »

Chan eil, gu dearbh! Ach chan eil bonaid agam co-dhiù!
An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Re: Ràdh na Seachdaine 13 - Daoine

Unread post by An Gobaire »

Tachraidh na daoine ach cha tachair na cnuic.


Ueill fhuair mi lorg air sean-fhacal eile a tha co-ionnan no co-dhiù glè choltach ris an fhear seo shuas.

Tachraidh ri uair, nach tachair ri aimsir (Gàidhlig Arrain)

They (may) meet in an hour who will not meet in an age.
Dèan buil cheart de na fhuair thu!
Post Reply