Ràdh na Seachdaine 16 - 'S gorm na cnuic a tha fada bhuainn.

Abairtean air an cruinneachadh leis a' Ghobaire agus eisimpleirean de an cleachdadh. Gabhadh sibh uile pàirt anns an deasbad. / Expressions collected by An Gobaire with examples of use. Everybody is welcome to join in the discussion.
An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Ràdh na Seachdaine 16 - 'S gorm na cnuic a tha fada bhuainn.

Unread post by An Gobaire »

'S gorm na cnuic a tha fada bhuainn.

Chan eil e cho doirbh obrachadh a-mach dè an sean-fhacal Beurla ris a bheil an sean-fhacal Gàidhlig seo coltach. Nam bharail fhìn tha e nas fhasa a chleachdadh na "Chithear iteachan brèagha air eòin fad' às".

Beurla: The grass is always greener on the other side.

Saoil an innseadh luchd-ionnsachaidh eile dhuinn dè na sean-fhaclan a th' aca sa chànan mhàthaireil aca fhèin a tha coltach ris an dà abairt seo?


Dèan buil cheart de na fhuair thu!
Post Reply