Ràdh na Seachdaine 17 - Tachraidh ri uair...

Abairtean air an cruinneachadh leis a' Ghobaire agus eisimpleirean de an cleachdadh. Gabhadh sibh uile pàirt anns an deasbad. / Expressions collected by An Gobaire with examples of use. Everybody is welcome to join in the discussion.
An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Ràdh na Seachdaine 17 - Tachraidh ri uair...

Unread post by An Gobaire »

A bheil cuimhne agaibh gun robh mi a' meòrachadh air abairt ainmeil nach robh air mo mheoghair cho math?

"Tachraidh na daoine ach cha tachair na cnuic"

An-dà, tha abairt eile ann 's a tha an aon bhrìgh oirre. Ach, tha an abairt seo nas fhasa a thuigsinn, nam bharail-sa.

Agus seo e ..."Tachraidh ri uair nach tachair ri aimsir."

'S e sean-fhacal a th' ann, a' ciallachadh gun tachair cuid de dhaoine aig a bheil dàimh shònraichte le tuiteamas, ged nach tachair feadhainn eile ri chèile a-chaoidh. 'S e is ciall dha aimsir san t-seagh seo ach "linn".

Sin agaibh e.. Tachraidh ri uair nach tachair ri aimsir.

Dè na sean-fhaclan/gnàth-fhaclan a th' ann an cànanan eile leithid Frangais, Gearmailtis, Spàinntis, Gàidhlig na h-Èireann 's a leithid a tha co-ionnan ri seo?

Beurla: They may meet in an hour who may not meet in an age.


Dèan buil cheart de na fhuair thu!
Post Reply