Ràdh 20 - gus a bhith suas a' bhruthach

Abairtean air an cruinneachadh leis a' Ghobaire agus eisimpleirean de an cleachdadh. Gabhadh sibh uile pàirt anns an deasbad. / Expressions collected by An Gobaire with examples of use. Everybody is welcome to join in the discussion.
An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Ràdh 20 - gus a bhith suas a' bhruthach

Unread post by An Gobaire »

Bha e gus a bhith suas a' bhruthach a' toirt a-mach dreuchd ceannard na buidhne nuair a bhuail droch thinneas air.

Tha abairt Bheurla ann "over the hill" a' ciallachadh gu bheil cuideigin a' fàs sean agus lapach, gu h-àraidh a thaobh gnìomh a b' àbhaist dhaibh a bhith math oirre.

Ged a tha brìgh nam faclan fhèin coltach ris an abairt seo, chan eil an seagh no ciall na h-abairt gu lèir idir co-ionann ris an tè Bheurla - anns an t-seagh sa bheil Gàidheil ga tuigsinn.

Tha an abairt Ghàidhlig a' ciallachadh gu bheil cuideigin faisg air a bhith a' soirbheachadh ann an rudeigin a bha fa-near dhaibh bho chionn fhada. Bha àrd-amas aca no ceann-fàth a bha iad ag iarraidh, bha iad ag obair gus sin a choileanadh agus ma tha iad gus a bhith suas a' bhruthach a thaobh sin, tha iad an ìre mhath air an ceann-uidhe a ruigsinn....


Dèan buil cheart de na fhuair thu!
Post Reply