Ràdh 22 - Cha chluinn thu a' chuthaig

Abairtean air an cruinneachadh leis a' Ghobaire agus eisimpleirean de an cleachdadh. Gabhadh sibh uile pàirt anns an deasbad. / Expressions collected by An Gobaire with examples of use. Everybody is welcome to join in the discussion.
An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Ràdh 22 - Cha chluinn thu a' chuthaig

Unread post by An Gobaire »

Mura cluinn thu sin, cha chluinn thu a' chuthaig.

Tha ràith na cuthaige seachad bho chionn dà mhìos a-nis, ach nuair a bha i ann, bha fios againn gun robh! THa goirsinn na cuthaig soilleir, àrd!

Mar sin, tha an ràdh seo a' cur an cèill gu bheil an labhraiche agus iongnadh air nach eil cuideigin a' cluinntinn na tha esan no ise a' cluinntinn! Mar sin, dòigh eile airson a ràdh, feumaidh gu bheil thu bodhar!


Dèan buil cheart de na fhuair thu!
Post Reply