Cò Sinne   –   About Us


'S e coimhearsnachd le ùidh air Gàidhlig na h-Alba a th' anainn agus tha sinn às na ceithir ranna-ruadh. Gheibh sibh còmhradh sa Ghàidhlig anns a' bhòrd-bhrath againn far a bheil daoine le caochladh ìrean comas sgrìobhaidh sa Ghàidhlig a' sgrìobhadh - bho luchd-toiseach-tòiseachaidh gu muinntir le Gàidhlig fileanta. Tha a' mhòr-chuid den bhallrachd againn a' fuireach ann an àiteachan nach fhaighear cùrsaichean agus nì sinn ar dìcheall gus taic a chur ris a h-uile duine a tha airson beagan Gàidhlig a thogail.

We are a community interested in Scottish Gaelic and we are from all corners of the world. You can take part in our Gaelic language discussions on our messageboard where people with all kinds of levels of Gaelic are writing - from the raw beginner to the fluent. The greater part of our members are living in places where you can't get classes, and we will do our best to help everybody with their Gaelic.
An deasachadh mu dheireadh: 15mh dhen Ògmhios 2022 11:53:08