Search found 43 matches

by Rù-ra
Fri Oct 24, 2008 9:26 pm
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: New learners book!
Replies: 34
Views: 13251

The Scottish Gaelic in 12 Weeks book is now available. :D (We have had in for sale in Mull for the last few days.)
Unfortunately the CD has been delayed until March 2009.
by Rù-ra
Sat Jul 19, 2008 11:54 pm
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: New learners book!
Replies: 34
Views: 13251

Níall Beag wrote: Voice actors or engineers?
And why aren't they advertising on the CnaG jobs board?
Voice actor/s.
So far the publishers have approached people who have been recommended to them. I don't know whether they will advertise.
by Rù-ra
Tue Jul 15, 2008 2:25 pm
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: New learners book!
Replies: 34
Views: 13251

*Alasdair* wrote:... are they planning on distributing the book on its own first, then the CD version later?
No, they're waiting for the CD. And then will launch the book on its own (RSP £9.99) and the book/CD pack (RSP £14.99) at the same time.
by Rù-ra
Tue Jul 15, 2008 6:51 am
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: New learners book!
Replies: 34
Views: 13251

The book is now ready, but they are still trying to find someone to do the recordings for the CD. So far, everyone they have asked either says no or is too busy to do the recordings straight away.
by Rù-ra
Tue May 20, 2008 7:34 pm
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: New learners book!
Replies: 34
Views: 13251

The hold-up is apparently due to major delays with the final proof-reading. They are still waiting, and can't go to print until it has been properly proof-read.
by Rù-ra
Sun Feb 03, 2008 12:44 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Deagh naidheachd...
Replies: 5
Views: 2662

Deagh naidheachd gu dearbh. Meal do naidheachd bhuam cuideachd Alasdair. Bidh mise a' dèanamh a' Cùrsa Adhartais. 'S e cùrsa SMO air astar a th'ann. Mar sin, rinn mi an agallamh agam air a' fòn. Rinn sinn còmhradh beag air Muile, na daoine a bha e eòlach air ann am Muile agus ciamar a bha mi air Gà...
by Rù-ra
Tue Jan 29, 2008 3:20 pm
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: New learners book!
Replies: 34
Views: 13251

I was told by the publishers that Gaelic in 12 Weeks is basically a new updated version of Gaelic in 3 Months.
by Rù-ra
Sat Jan 26, 2008 1:06 am
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: sgrìobh mi sgeulachd!
Replies: 7
Views: 2628

Math fhèin, a Neoni.
Image :lol: Image :lol: Image
by Rù-ra
Fri Jan 04, 2008 10:28 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Bliadhna ùr
Replies: 11
Views: 3613

Re: Bliadhna ùr

Nach e "dhaibh" a bhiodh ann an àite dhuibh? Chan e (uill, chan e ann am Muile co-dhiù). :? Canaidh cuideigin an seo "Bliadhna mhath ùr", agus freagraidh cuideigin eile " Mar sin dhuit fhèin, 's mòran dhiubh". 'S dòcha gur e abairt shònraichte aig na Muilich gu dearbh. Chan eil fhios 'm. :priob:
by Rù-ra
Fri Jan 04, 2008 6:55 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Bliadhna ùr
Replies: 11
Views: 3613

Re: Bliadhna ùr

Coinneach Cìr wrote:Chan eil mi buileach cinnteach dè tha thu ag ràdh :)
Duilich - agus mòran dhiubh - mar a thuirt na Muilich.
"and many of them"
by Rù-ra
Fri Jan 04, 2008 5:38 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Bliadhna ùr
Replies: 11
Views: 3613

Re: Bliadhna ùr

Lughaidh wrote:Bliadhna mhath ùr dhuibh uile, a chàirdean ! :partaidh: :smeid:
Mar sin dhuibh uile and mòran diubh. :D
by Rù-ra
Wed Dec 26, 2007 11:14 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: abairt èibhinn
Replies: 7
Views: 2779

èibhinn gu dearbh. Is fior thoil leam e.
Image
:lol: :lol: :lol:
by Rù-ra
Tue Dec 18, 2007 2:38 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 257490

A bheil am bùth air Muile sàmhach aig àm na Nollaige? [/color] :) Chan eil. (Tha mi duilich. Cha do leugh mi am post sin na bu tràithe, oir bha mi cho trang leis a' bhùth! Ach bi sinn nas trainge aig àm na Bliadhna Ùr.) No. (Sorry. I didn't read this post earlier as I was so busy with the shop! But...
by Rù-ra
Sat Nov 17, 2007 6:08 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 257490

[quote="GunChleoc"]Tha mi air coimhead air Runrig aig UTube. Chluich iad beò aig Clann ann an Èis an-raoir.
Bha nighean mo cho-ogha a' seinn còmhla riutha an sin.
My cousin's daughter was singing with them there.
by Rù-ra
Mon Nov 12, 2007 8:53 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 257490

Bha mi air Skype an-dè cuideachd. Ach bha mi air ro thràth. Cha robh duine an sin!

I was on Skype yesterday too. But I was on too early. Nobody was there!