Goireasan Ionnsachaidh   –   Gaelic Learning Resources

An Gàidheal ÙrB' e pàipear-naidheachd mìosachail a bh' anns a' Ghàidheal Ùr a dh'fhoillsichte ann an Leòdhas agus a bha e ri fhaighinn an asgaidh. Chaidh e à bith ann an 2009. B' e Murray MacLeòid an neach-deasachaidh agus b' i Marina NicLeòid an t-Oifigear-sanasachd. Mas fheàrr leibh cruth GoogleDocs, gheibh sibh an seo iad.

The Gàidheal Ùr was a free monthly newspaper published from Lewis. It stopped being published in 2009. It was edited by Murray MacLeòid, and Marina NicLeòid was responsible for the ads. If you prefer GoogleDocs, you can get them here.
An deasachadh mu dheireadh: 26mh dhen Ghearran 2011 11:27:57