Treòraichean    –    Guides

Reading the clock

The most important time on the clock words. You can also check out BBC Beag air bheag, Unit 8 for help.

Further reading on time expressions: Akerbeltz - Expressions of Time.

Further reading on numbers: Akerbeltz - Numerals
.

Sealladh clò-bhualaidh


Dè an uair a tha e?

1:00 Tha e uair
2:00 Tha e uair
3:00 Tha e trì uairean
4:00 Tha e ceithir uairean
...
10:00 Tha e deich uairean
11:00 Tha e aon uair deug
12:00 Tha e dà uair dheug / Tha e meadhan-latha / Tha e meadhan-oidhche

8:05 Tha e còig mionaidean an dèidh ochd
8:15 Tha e cairteal an dèidh ochd
8:30 Tha e leth uair an dèidh ochd
8:45 Tha e cairteal gu naoi

8:00am Tha e ochd uairean sa mhadainn - 8:00m
8:00pm Tha e ochd uairean feasgar - 8:00f
An deasachadh mu dheireadh: 29mh dhen t-Samhainn 2012 20:33:10