Search found 59 matches

by Caoimhin.MacGilliosa
Wed Jul 11, 2012 1:40 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261804

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tapadh leibh, phoor mouse :) Chan eil mi cadal a-nis 's tha mi a' sealltain air an taighean anns a' Gheàrmailt. Mo ghràibh 's mise a' siùbhal san àite sal airson mu dheidhinn 1 bliadhna. Tha i ag ionnaschadh 'Food Science PHD' ann an Stuttgart. Tha Gheàrmailt beag agam agus feumaidh mise ag ionnasca...
by Caoimhin.MacGilliosa
Mon Jul 02, 2012 9:45 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261804

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mi dhachaidh à taigh-seinnse. Mo chàraid ag obair an seo 's an uiribh ghabh e mise saor pinnt-lagair. :ub:

I'm home fro the pub. My friend Iain works there and sometimes he gives me discounted beers.
by Caoimhin.MacGilliosa
Tue Nov 08, 2011 5:23 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261804

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tapadh liebh, Faoileag. Tha mi ag èisteachd ris an rèidio a-nis agus bidh mi a' ruith an dèidh gabhaibh mi an dìnear. Tha e dòrch agus fuar ach tha tha sin Alba anns a' gheamhradh. I'm listening to the radio right now and I'm going running after my dinner. It's dark and cold but that is Scotland in ...
by Caoimhin.MacGilliosa
Mon Nov 07, 2011 6:35 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261804

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Choimhead mi 'Usual Suspects', cha do choimhead mise an film seo. Bha an film glè mhath agus èibhinn gu lèir.

I watched the Usual Suspects. I have not seen the film. It was very good and quite funny.
by Caoimhin.MacGilliosa
Fri Nov 04, 2011 8:41 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261804

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha taigh saor agam, agus bidh mi a' sealltain film anns a' sheòmair-suidhe. 's dòcha gum bi mi a' ruith mad anns an taigh cuideachd.

I have a free houe, and I'm going to watch a film. Maybe I'll also run wild too in the house also 8-)
by Caoimhin.MacGilliosa
Wed Nov 02, 2011 12:12 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 208883

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tha an aimsir glè mhath a th' ann ann Aonghais. Tha i turadh agus sgùrr.

The weather is very good in Angus. It's dry and clear.
by Caoimhin.MacGilliosa
Thu Oct 27, 2011 4:49 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 208883

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

:D No worries at all. I'm as thick skinned as a rhino and I thank you both for picking up the errors.
by Caoimhin.MacGilliosa
Thu Oct 27, 2011 12:05 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 208883

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tha i uabhasach sàmhach a-nis ach bha i mòran uisge air an là.

It's very quiet now but there was heavy rain in the day.
by Caoimhin.MacGilliosa
Sat Oct 22, 2011 4:32 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 208883

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

's toil leam a' ghaoth cuideachd. An toilet a' ghaoth, Ghuncheloc?
Bha mi a' fuireach ann an Innis Tìle airson am fad ach bha i glè ghaothar anns an àite nas motha
Alba.

I like the wind. Do you?

I lived in Iceland for a while and it was very windy there much more than Scotland.
by Caoimhin.MacGilliosa
Fri Oct 21, 2011 3:56 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 208883

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tha e glè gharbh an seo ach tha mi a' smaoineachdh mu dheidhinn a' ruith a-nochd anns a' ghaoth. 8-)

It's very wild here but I'm thinking about running tonight in the wind.
by Caoimhin.MacGilliosa
Fri Oct 21, 2011 3:48 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Sgudal as ùire... :-(
Replies: 3
Views: 1159

Re: Sgudal as ùire... :-(

More of the same from another self loather. Arthur Cormac is a good read when defending Gaelic. Ethnic engineering - Eh? No one is saying you hae to be ginger, pale and be called Hamish Hotshot McTavish to go to the school. I wish they'd start writing something new. The last few anti-Gaelic articles...
by Caoimhin.MacGilliosa
Thu Oct 06, 2011 2:15 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261804

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tapadh leibh, a h-uile daoine. :)
by Caoimhin.MacGilliosa
Fri Sep 30, 2011 10:52 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261804

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mi ag èisteachd ris an reìdio agus bidh mi a' dùisg tràth sa' mhàdainn airson maidse rugbaidh a-màireach eader Alba 's Sasann. Chan eil fios agam gum bidh Alba a' bunnaich ach tha dòchas agam. I'm listening to the ready and tomorrow I'll wake up early for the rugby match between Scotland and Eng...
by Caoimhin.MacGilliosa
Sun Jun 12, 2011 8:29 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261804

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mi a' leughadh ''TYG'' a-nis - ''Aonad 17'' :D

I'm reading Teach Yourself Gaelic Unit 17
by Caoimhin.MacGilliosa
Thu May 05, 2011 12:55 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261804

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Feagar math, Poor Mouse.

Bidh. Bi sinn a´bhòtadh an-là airson Pàrlamaid na h-Alba.
Bidh mi a' roghnaich PNA agus Uaine.

Hi, Poor Mouse.
There's an election for the Scottish Parliment today.
I'll be voting for the SNP and the Greens.