Faclan Òrain Runrig     -    Runrig Lyrics

The Story

runrig-the-story.png
 
The Story

Faclan aig Calum is Ruairidh Dòmhnallach

Sealladh clò-bhualaidh


'S fhada, 's fhada, an ceòl a bha cho binn
'S a' ghrian a' dh'èirich air mo chridhe
Guth nan eun gar dùsgadh bho chadal, àillidh, ciùin
Moch is deiseil 'son an t-slighe

Achadh abaich, eòrna 's seagal 'fàs
Loch nan ealachan aig tàmh
B' e siud an dealbh a dh'fhan fad an t-samhraidh sin dhuinn
'S gach uile samhradh eile a dh'fhalbh

'S mi an-diugh a' streap beanntan àrd nam bliadhn'
Le gach smàl is sgaradh air an t-saoghal
Ach thig le cinnt là na h-aiseirigh dhuinn
mar a thàinig là a chiad-fhairich mi do ghaol

And I'm still dreaming of the Hebrides
And I'm still leaning on the early years
And I can't help feeling it will always be
The story of the life inside of me
An deasachadh mu dheireadh: 11d dhen Ghearran 2016 10:37:21
© 2016 Chrysalis Music. Gan cleachdadh le cead.