Faclan Òrain Runrig     -    Runrig Lyrics

An Dealachadh

runrig-everything-you-see.jpg
 
Everything You See

Faclan aig Calum is Ruairidh Dòmhnallach

Sealladh clò-bhualaidh


Tha ceò geal na madainn
Àrd air a bheinn
Gach allt, eas is struthan
A' ruith tron a' ghleann
As cionn glòr na cruinne
Tha soillse air a' chrùn
Tha 'n-diugh air carragh bhuain

Nuair a sgaras an t-slighe
Thig sealladh gu duinne
Nas solleir na gealach
Nas domhainn nan cuan
An-diugh nì mi t' fhàgail
Ri taobh oir a' chuairt
Le gach miann 's gach beannachd dhut

'S dè math 'bhi beachd-smaoint
No coimhead ri ar cùl
Tha an t-slighe tha romhainn
Nas fharsainn nan saoghal
Gach ionad nam anam
A lìonadh gu tuil
Le àgh, le bròn, le gaol
An deasachadh mu dheireadh: 12a dhen Mhàrt 2019 05:32:49
© 2007 Chrysalis Music. Gan cleachdadh le cead.